Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Báo xuân 2018

  • Sức sống dưới tán rừng Cập nhật ngày: 11/02/2017

    (CMO) Về nhận khoán đất rừng tại khu vực ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển từ những năm 1990 với điều kiện gia đình rất khó khăn, cũng như bao nhiêu hộ dân khác nơi đây, sau nhiều vụ tôm bị thất bát trên phần diện tích được giao khoán, kinh tế gia đình ông Danh Sang gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sản vật dưới tán rừng của 4 khu cồn được hình thành do bồi lắng ngoài mũi Ông Trang. Đây là vùng thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi hiện nay.