Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Báo xuân 2018

Cập nhật ngày: 01:00, 16/02/2018

Năm mới thắng lợi mới

(CMO) Năm 2017, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là nỗ lực lớn, là tiền đề quan trọng để Cà Mau thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của năm bản lề 2018.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết của Tỉnh uỷ năm 2017 đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Sản xuất ngư, nông nghiệp tăng 8% so cùng kỳ. Các lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều tăng trưởng khá, đặc biệt là dịch vụ tăng 10%. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 4.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1,1 tỷ USD, tăng 12% so cùng kỳ (trong đó, xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản chiếm trên 90%); doanh nghiệp thành lập mới và thu hút dự án đầu tư đều tăng...

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đều nâng lên; các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách và các chính sách xã hội khác được thực hiện kịp thời, đúng quy định; giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra, hộ nghèo giảm 2%, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 5,96%.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa), Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình (hàng thứ nhất, bìa phải) cùng đoàn công tác Trung ương thăm Khu du lịch Đất Mũi tháng 2/2017. Ảnh: Phong Phú 

Tỉnh tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Đặc biệt, làm việc với các đoàn cán bộ lãnh đạo Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ của nước ta và nước bạn Lào, đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tội phạm, tai nạn giao thông giảm.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, tạo dấu ấn và hình ảnh tốt đẹp về con người và vùng đất Cà Mau.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhận định năm 2018 tỉnh nhà tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội không nhiều; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm bản lề 2018, Nghị quyết của Tỉnh uỷ đã xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ nhân dân; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh theo quy hoạch, đảm bảo các điều kiện nuôi theo quy định. Quyết liệt xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, toàn diện. Rà soát lại các khu công nghiệp, khu kinh tế để có kế hoạch phát triển, thu hút đầu tư xứng tầm. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai, quán triệt và xây dựng đề án, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII phù hợp với tình hình của tỉnh, tạo chuyển biến tích cực về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2018 huy động mọi nguồn lực đầu tư cho vùng nông thôn. Trong đó, Tỉnh uỷ thống nhất tiết kiệm nguồn chi thường xuyên của các đơn vị thêm 3% để bổ sung vào nguồn vốn xây dựng hạ tầng nông thôn trong tỉnh, với mong muốn rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Năm 2018 là năm bản lề của cả nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), là năm có yếu tố ảnh hưởng to lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, vì thế trách nhiệm đặt ra cho Đảng bộ tỉnh nhà cũng hết sức nặng nề. Tôi mong các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra. 

Năm mới - Thắng lợi mới!

Dương Thanh Bình

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau
 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc