Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần
quà tặng doanh nghiệp

Chính trị

 • Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân Cập nhật ngày: 07/06/2017

  (CMO) Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo Cà Mau trân trọng đăng tải toàn văn nghị quyết này.

 • Xây dựng niềm tin giữa chính quyền và công dân Cập nhật ngày: 07/06/2017

  (CMO) Đều đặn 6 năm qua, từ cấp uỷ, chính quyền huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã đối thoại, ghi nhận và giải quyết các kiến nghị, những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp đặt ra. Thông qua đối thoại, khoảng cách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp được rút ngắn, “thương hiệu” chính quyền gần dân đã được người dân xác nhận.

 • Phát triển hoạt động Đoàn trong sinh viên Cập nhật ngày: 06/06/2017

  (CMO) Từ những ngày còn khó khăn về nguồn nhân lực cho đến cơ sở vật chất đến nay, hoạt động Đoàn của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau dần đi vào ổn định và tập hợp được đông đảo sinh viên tham gia, trở thành đơn vị có nhiều thành tích, đóng góp cho phong trào tình nguyện của khối. Không chỉ tạo môi trường lành mạnh để sinh viên có thể vui chơi, sinh hoạt tập thể mà đó còn là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện khả năng của bản thân và chia sẻ kinh nghiệm trong học tập.

 • Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cập nhật ngày: 06/06/2017

  (CMO) Năm 2017, toàn tỉnh công nhận 68 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là “cánh tay nối dài” giúp địa phương tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng dân cư thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cập nhật ngày: 05/06/2017

  (CMO) Thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đạt được từ việc thực hiện Chỉ thị 03, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Tạo bầu không khí dân chủ trong các cuộc tiếp xúc cử tri Cập nhật ngày: 01/06/2017

  (CMO) Vấn đề đổi mới nội dung, hình thức, tiếp nhận và trả lời kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm trong phiên họp thường kỳ tháng 6, do Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện chủ trì sáng 1/6.