Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:10, 09/03/2017

Chấn chỉnh việc tổ chức các lễ hội, bảo tồn giá trị truyền thống

(CMO) Sáng 9/3, Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc. Hội nghị dành phần lớn thời gian nêu lên thực trạng tổ chức các lễ hội của nước ta trong giai đoạn gần đây, đi sâu phân tích những bất cập, đề ra những giải pháp nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội.

Theo đó, nước ta hiện nay có khoảng 8.000 lễ hội, gồm lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử, lễ hội tôn giáo và các lễ hội du nhập từ nước ngoài. Việc tổ chức lễ hội nhiều lúc, nhiều nơi bị biến tướng, gây phản cảm và tạo nên dư luận xấu. Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã có những chỉ đạo kịp thời, sâu sát, từng bước chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực, kiên quyết loại bỏ những lễ hội tự phát, tư lợi.

Riêng quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp được xác định là tất yếu và cấp thiết để xây dựng một nền công nghiệp nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao. Tái cơ cấu kinh tế phải gắn với xu thế phát triển của đất nước, của khu vực và thế giới; thích nghi với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị lợi nhuận của nông sản Việt Nam. Thời gian qua đã ghi nhận nhiều mô hình nông nghiệp với quy trình hiện đại, quy mô lớn, mang lại cho nông dân lợi nhuận cao và bền vững. Nông nghiệp vẫn là một lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn, do đó tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp chính là tương lai và quyết định nội lực phát triển của đất nước.

Quốc Rin

Bình luận

Ý kiến bạn đọc