Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 19:00, 10/11/2017

Chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp

(CMO) Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC). Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, thủ tục hành chính (TTHC) được đăng tải trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu chính xác, thiếu hoặc sai các thông tin cơ bản.

Giám đốc Trung tâm giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau Trần Văn Hoà cho biết: "Theo báo cáo thống kê của Sở Tư pháp, số TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, áp dụng tại 21 sở, ngành thuộc UBND tỉnh là 1.368 thủ tục; TTHC đang áp dụng tại cấp huyện là 285 thủ tục, cấp xã là 153 thủ tục. TTHC các ngành dọc gồm: thuế 113 thủ tục; công an 149 thủ tục (cấp tỉnh 98; cấp huyện 30; cấp xã 21); hải quan 122 thủ tục; kho bạc Nhà nước 23 thủ tục; ngân hàng Nhà nước 92 thủ tục; bảo hiểm xã hội 84 thủ tục (cấp tỉnh 49, cấp huyện 35)".

Ðối với TTHC của 21 sở, ngành tỉnh và cấp huyện, cấp xã, qua rà soát cho thấy, TTHC được đăng tải trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu chính xác, thiếu hoặc sai các thông tin cơ bản (địa chỉ tiếp nhận, mức thu phí, lệ phí...), một số TTHC do các bộ, ngành Trung ương công bố nhưng được tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả tại tỉnh chưa được đăng tải.

 Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau.

Cụ thể như, không công khai niêm yết đầy đủ trình tự thực hiện 81 thủ tục; có 318 TTHC không xác định nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc địa chỉ tiếp nhận không đúng hoặc không có địa chỉ tiếp nhận cụ thể, 426 TTHC thực hiện mức độ 3, mức độ 4 nhưng không có hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc có hướng dẫn nhưng chưa rõ ràng; 203 thủ tục có kèm theo tờ khai, biểu mẫu nhưng không đăng hoặc đăng tải không đầy đủ. Ngoài ra, còn 887 thủ tục đăng sai tên, thiếu thành phần hồ sơ, sai chính tả.

Ðối với cấp xã, đã đăng 159 thủ tục (155 thủ tục mức độ 2 và 4 thủ tục mức độ 3), 13 thủ tục hết hiệu lực thi hành nhưng vẫn còn đăng tải trên phần mềm Một cửa điện tử; 48 thủ tục không công khai niêm yết đầy đủ trình tự thực hiện; 10 thủ tục không xác định nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc không có địa chỉ cụ thể; 4 thủ tục mức độ 3 nhưng không có hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; 3 thủ tục có kèm theo tờ khai, biểu mẫu nhưng không đăng hoặc đăng thiếu. Ngoài ra, còn một số lỗi khác như: chưa cập nhật phí, lệ phí ở một số thủ tục đã được sửa đổi, tên thủ tục, chính tả...

Ðối với TTHC các ngành dọc được đăng tải riêng lẻ (thông qua trang thông tin điện tử thành phần hoặc cơ quan Trung ương), đăng tải theo dạng quyết định công bố, dữ liệu này cũng chưa kết nối, đồng bộ với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nên rất khó tra cứu, tìm hiểu.

Quy trình tổ chức áp dụng TTHC của tỉnh (công bố - niêm yết, công khai dữ liệu trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh - xây dựng quy trình áp dụng, tiếp nhận và giải quyết - đánh giá, thực hiện đơn giản hoá TTHC) chưa có sự liên kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành, các cấp, dẫn đến quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.

Hơn nữa, hiện nay chưa có quy định đơn vị chịu trách nhiệm chính trong khâu cập nhật dữ liệu của các ngành dọc lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nên dữ liệu công khai hướng dẫn về TTHC đối với các cơ quan ngành dọc (thuế, công an, bảo hiểm xã hội, hải quan, kho bạc Nhà nước; ngân hàng Nhà nước) được công bố riêng lẻ, công bố dưới hình thức đăng tải toàn văn quyết định, chưa kết nối và không có dữ liệu trong dịch vụ công của tỉnh, do đó việc tra cứu, tìm hiểu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC còn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian giải quyết TTHC của các đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa có sự thống nhất, việc cắt giảm còn mang tính cơ học, chưa có sự nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động trong thực tiễn.

Ðể đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đặc biệt là thực hiện cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, ông Trần Văn Hoà đề nghị Chánh Văn phòng UBND tỉnh xem xét đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc đăng tải TTHC trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đúng theo quy định.

"Nếu được, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh sẽ giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế khai thác vận hành cơ sở dữ liệu về TTHC trên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cà Mau. Ðồng thời, Phòng CCHC giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá cụ thể những nội dung quy định về kiểm soát TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, đến nay không còn phù hợp với quy định hiện hành để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi", ông Hoà thông tin thêm.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc