Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 12:00, 10/04/2018

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng

(CMO) Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng xác định nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ suốt cả nhiệm kỳ đại hội. Trong đó, tập trung thực hiện 2 nội dung cốt lõi là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng. Hiện nay, việc cụ thể hoá triển khai thực hiện được các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ huyện Năm Căn quan tâm chú trọng.

Điển hình trong cách làm này là Đảng bộ thị trấn Năm Căn. Theo đó, Đảng bộ thị trấn Năm Căn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sao cho từng đảng viên ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tự rèn luyện, tự tu dưỡng.

Giáo dục truyền thống cách mạng được Đảng bộ huyện Năm Căn đặc biệt quan tâm. (Trong ảnh: Bí thư Huyện uỷ Năm Căn Hồ Hoàn Tất (bìa trái) cùng cán bộ hưu trí huyện thắp hương tại Nhà bia ghi danh Anh hùng liệt sĩ xã Hàm Rồng).

Ông Lê Trung Tín, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ thị trấn Năm Căn, cho biết: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Đảng ta”.

Để không chỉ là lời nói suông, hình thức chung chung và nhằm để mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, Ban Thường vụ Đảng uỷ thị trấn Năm Căn đã chỉ đạo mỗi đảng viên phải tự xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và kế hoạch hành động cá nhân để triển khai thực hiện.

Qua quán triệt thực hiện thì mỗi đảng viên tự xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ giao cho bí thư chi bộ theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên của chi bộ đó. Nếu phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có những tư tưởng dao động thì giao trách nhiệm cho đồng chí bí thư chi bộ kịp thời uốn nắn, nhắc nhở kịp thời”, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Năm Căn Võ Văn Hành cho biết.

Thực tiễn đã đúc kết, nếu cán bộ, đảng viên có nhận thức, tư tưởng vững vàng thì chắc chắn sẽ có hành động đúng đắn. Vì thế, Đảng bộ huyện Năm Căn luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Đảng bộ. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết Trung ương 4, khoá 12 cho tới nay, công tác này quyết liệt và thường xuyên hơn.

Theo đó, toàn huyện đã tổ chức được 14 cuộc hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá 12, với 2.589 đảng viên tham gia.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Năm Căn, đánh giá: “Từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương tới nay, có thể nói rằng việc nhận thức về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với toàn thể cán bộ, đảng viên được nâng lên. Có nhận thức đúng thì mới hành động đúng trong mọi công việc”.

“Huyện uỷ Năm Căn phải tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Đảng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó quan tâm đến vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của cấp uỷ Đảng, các tổ chức đảng trực thuộc”, ông Nguyễn Phương Đông nhấn mạnh.

Đại hội XII đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp cơ bản, trong đó nhấn mạnh trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Vì vậy, các cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện uỷ Năm Căn sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Trung ương đã đề ra. Qua đó tạo đà quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Văn Tưởng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc