Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 17:29, 21/02/2019

Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

(CMO) Chiều 21/2, UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2018, triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019.

Năm dân vận chính quyền 2018, các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đưa nội dung thực hiện công tác dân vận vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, tình hình khiếu kiện đông người được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế phát sinh điểm nóng...

Trong đó, công tác cải cách hành chính luôn được cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, nhất là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp theo phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Tất cả thủ tục hành chính mới ban hành của UBND tỉnh đều được cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết so với quy định. Công tác tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm, theo đó, các cơ quan hành chính từ huyện đến tỉnh đã tiếp thường xuyên trên 2.500 cuộc với hơn 2.700 lượt người, trong đó có 43 đoàn đông người.  

Nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của "Năm dân vận chính quyền"

“Năm dân vận chính quyền 2019” với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau Lê Dũng cho rằng, vấn đề cốt lõi hiện nay vẫn là cần thay đổi nhận thức về công tác dân vận đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị chứ không riêng gì của ngành dân vận, MTTQ, các đoàn thể. Trong quá trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền, giải thích cụ thể, rõ ràng đối với thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. Công tác này thực hiện tốt sẽ góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời công tác nắm tình hình phải được đặt lên hàng đầu, với tất cả các kênh thông tin./.

Phương Lài   

Bình luận

Ý kiến bạn đọc