Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 11:51, 15/11/2018

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành

(CMO) Ngày 15/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành, TP. Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh. Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Dương Thu Phương cùng 79/80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã tham dự.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã Tân Thành đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng gia đình văn hoá, ấp, khóm văn hóa, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông,… Đến nay, có hơn 1.672/1.983 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, 6/6 ấp giữ vững chuẩn văn hóa.

Uỷ ban MTTQ đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 900 triệu đồng, xây dựng 81 căn nhà “Đại đoàn kết”. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018–2020, Ban công tác Mặt trận các ấp chọn và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 2% xuống còn 1,22% năm 2018.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Tân Thành nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần: “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành đề ra 5 chương trình hành động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành gồm  34 thành viên và 6 đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.  

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc