Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 16:42, 17/03/2017

Đầu năm 2017, sản xuất hiệu quả, đời sống Nhân dân được nâng lên

(CMO) Thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, ngày 17/3, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng chủ trì cuộc họp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2017 đến nay. Đồng thời xem xét, cho ý kiến những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cho thấy Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân có bước phát triển.

Ghi nhận từ đầu năm đến nay, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các phong trào an sinh xã hội, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo Nhân dân. Tạo phong trào phấn khởi trong sáng tạo, sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt các vùng khó khăn.

Ngoài ra, UBMTTQ cùng các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội trình bày với Thường trực Tỉnh ủy nhiều khó khăn cần tháo gỡ: tình hình biên chế cho công tác thanh niên; kinh phí phục vụ hướng đến các hoạt động đại hội của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội trong năm 2017.

Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã giải thích, hướng dẫn thực hiện một số công tác, nhiệm vụ liên quan đến nhân sự của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội để đảm bảo nhân sự hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng chỉ đạo, công tác chính quyền và cải cách hành chính phải đẩy mạnh hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thúc đẩy các phong trào lao động sản xuất, khởi nghiệp trong cộng đồng dân cư; tổ chức thành công đại hội của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội. Thời gian tới, Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội phải kịp thời nắm bắt tốt hơn tình hình diễn biến trong Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, dân tộc...

Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc