Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 08:07, 20/01/2018

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh

(CMO) Theo báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành công tác CCHC năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hoá TTHC trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả, có 4 đơn vị thông báo cắt giảm thời gian giải quyết TTHC gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính và UBND huyện Đầm Dơi, với tổng số 90 thủ tục được cắt giảm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 149 quyết định công bố TTHC (trong đó ban hành mới 594 thủ tục; sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 518 thủ tục; bãi bỏ, huỷ bỏ 515 thủ tục).

Trên 1.500 TTHC của 18 đơn vị cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp cũng được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhằm nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Trong năm, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức trên 55 cuộc đối thoại, tiếp nhận gần 600 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định, TTHC, tất cả đã được trả lời và xử lý theo quy định.

Thời gian qua, Sở Công thương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tìm kiếm mở rộng thị trường.

Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Huỳnh Văn Minh cho biết, năm qua có nhiều nhà đầu tư tiếp xúc và muốn đầu tư tại tỉnh Cà Mau, nhiều nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo. Sở Công thương đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác khảo sát thực tế, thu thập thông tin làm cơ sở lập dự án theo quy định.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đơn giản hoá và công bố kịp thời các TTHC giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian. Song song đó, công tác xúc tiến thương mại được triển khai mạnh mẽ, tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Tuy nhiên, trong công tác CCHC vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng còn hạn chế. Việc chọn lựa danh mục đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh chưa chuẩn, phải bổ sung hoặc ngưng ban hành do không phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành; nhiều văn bản thực hiện không đúng tiến độ. Một số đơn vị thực hiện chưa tốt việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC trên dịch vụ công trực tuyến và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Quan hệ phối hợp trong giải quyết TTHC của nhiều cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, dẫn đến hồ sơ của cá nhân, tổ chức bị giải quyết trễ hạn; một số TTHC chưa được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhiều đơn vị cấp xã báo cáo chưa đúng về kết quả giải quyết TTHC; nhiều TTHC vẫn còn rườm rà, phức tạp, khó thực hiện (đặc biệt là lĩnh vực đất đai); trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Tính kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh của một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố chưa nghiêm; một số nội dung tham mưu chất lượng còn hạn chế, không đúng tiến độ theo thời gian quy định; chậm xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện, nhắc nhở.

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến hồ sơ xử lý trễ hạn trên hệ thống. Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 tuy có tăng nhưng vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra; số hồ sơ nộp trực tuyến rất ít, chưa đến 1% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định về việc duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; việc sử dụng chữ ký số còn hạn chế, nhất là đối với các đơn vị cấp xã…

Theo ông Huỳnh Văn Minh, ngoài những doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, còn lại phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hộ kinh doanh gia đình nên khả năng tiếp cận, tìm hiểu thông tin qua mạng, các kênh thông tin điện tử còn nhiều hạn chế ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc mời gọi đầu tư hạ tầng thương mại được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhưng khi triển khai thực hiện còn chậm tiến độ do nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn./.

Hồng Phượng 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc