Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 17:41, 17/11/2017

Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(CMO) Ngay từ đầu năm, công tác lý luận chính trị được các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TƯ, xem đây là nhiệm vụ của toàn đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên.

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung, hình thức phong phú. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh dành nhiều thời lượng tuyên truyền về các điển hình. 

Làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương chiều 17/11, các sở, ngành, cơ quan thông tấn báo chí đề xuất, cần tạo bước đột phá trong xây dựng, đổi mới các chương trình giáo dục lý luận chính trị theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn; có hướng dẫn cụ thể định mức chi khen thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII).

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về những tập thể, cá nhân điển hình về học tập, noi gương Bác. 

Băng Thanh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc