Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 19:00, 31/01/2018

Để Đoàn luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

(CMO) Phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, gây dựng được niềm đam mê trong công việc và các hoạt động phong trào; đồng thời, tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động là mục tiêu mà Đoàn bộ tỉnh Cà Mau đã và đang hướng đến để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng.

Luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thực hiện xuyên suốt trong quá trình vận động phát triển, trải qua 10 lần đại hội, Đoàn bộ tỉnh Cà Mau từng bước trưởng thành, trở thành tổ chức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Luôn nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, nhiệm vụ lớn lao đối với công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của tổ chức Đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Huỳnh Út Mười cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp, nhiều phong trào hành động cách mạng trong Đoàn nhằm tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Cụ thể, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng đầy đủ, kịp thời; xây dựng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Hằng năm, BTV Tỉnh đoàn tổ chức và chỉ đạo các Đoàn trực thuộc tổ chức diễn đàn gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên được lắng nghe những chủ trương của Đảng đối với công tác thanh niên, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

 Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Huỳnh Út Mười trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017. 

Theo chị ÚT Mười, Đoàn bộ tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, xây dựng lớp đảng viên trẻ tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt cho hoạt động của Đoàn ở cơ sở. Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn bộ tỉnh Cà Mau đã giới thiệu cho Đảng 20.220 đoàn viên ưu tú, được Đảng xem xét, kết nạp 8.228 đồng chí. Ngoài ra, còn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị vững vàng, có kỹ năng công tác, kỹ năng thực hành xã hội tốt... là đội dự bị tin cậy, sẵn sàng cung cấp cán bộ khi Đảng cần.

Nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã và đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tuy nhiên, ở nhiều nơi có khi còn hình thức, một chiều, làm cho việc tham gia này chưa được như mong muốn, hiệu quả chưa cao. Theo chị, cần làm gì để khắc phục tình trạng này?

Chị Huỳnh Út Mười: Về phía tổ chức Đảng, chính quyền cần định hướng, có cơ chế, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể nói chung, Đoàn Thanh niên nói riêng được đóng góp vào vai trò quản lý, điều hành của mình; xác định việc lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể là kênh thông tin quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Về phía tổ chức, Đoàn Thanh niên ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn.

- Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, theo chị,  thời gian tới cần tập trung nhiệm vụ trọng tâm nào?

Chị Huỳnh Út Mười: Tổ chức Đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cần tham mưu tốt cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác thanh niên; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chủ trương, cơ chế để Đoàn hoạt động. Phát huy tốt trách nhiệm của đoàn viên, nhất là đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn, đoàn viên có chức vụ trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện hiệu quả Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quá trình thực hiện, cần tuân thủ nội dung, phạm vi góp ý theo quy định; xác định nội dung, phương pháp tham gia góp ý một cách hợp lý, hợp tình.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đề ra các giải pháp bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong tổ chức Đoàn ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đối với việc đấu tranh, bảo vệ và gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như quy chế cơ quan đơn vị. Có như vậy thì cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan đơn vị mới tin tưởng, cán bộ, đoàn viên mới làm gương cho thanh niên cũng như phát huy vai trò của mình trong tập thể tốt.

Với niềm tin tưởng vững chắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của các cấp uỷ Đảng đối với Đoàn Thanh niên, chắc chắn rằng trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên sẽ làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước.

- Xin cảm ơn chị!

Băng Thanh 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc