Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 16:00, 12/10/2017

Đề xuất bãi bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp

(CMO) Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 98/NQ-CP (ngày 3/10) ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW.

Nghị quyết quy định bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục, rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính, đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2017.

Bên cạnh đó, cần tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định kiểm soát và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 12/2017./.

Theo báo Tin Tức

Bình luận

Ý kiến bạn đọc