Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:00, 09/01/2018

Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh

(CMO) Qua 2 năm của nhiệm kỳ 2016-2021, có thể khẳng định, hoạt động của HĐND tỉnh khoá IX đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng sự tin tưởng của Đảng bộ và kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà. Kết quả đó là nhờ sự đổi mới trong điều hành của Thường trực HĐND tỉnh.

Hoạt động giám sát, khảo sát được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực mà HĐND, cử tri và xã hội quan tâm. Qua giám sát đưa ra những ý kiến, kiến nghị xác đáng với cơ quan, đơn vị được sự giám sát để có biện pháp giải quyết, giúp cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh những tồn tại, bất cập. Hoạt động tiếp xúc cử tri đúng quy định. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả.

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức đúng quy định, tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương báo cáo, giải trình nhiều vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm, qua đó có ý kiến đánh giá, kết luận cụ thể từng vấn đề để UBND và các ngành chức năng có giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế.

Đồng chí Trần Văn Hiện, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ HĐND tỉnh.

Đạt được những kết quả đó, trước hết là do nhiều văn bản luật mới thay đổi, tác động tích cực đến hoạt động của HĐND tỉnh như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015… Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND tăng lên; chức năng giám sát của HĐND được khẳng định, cụ thể hoá. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành quy chế hoạt động, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và cá nhân từng Uỷ viên Thường trực, từ đó các mặt hoạt động nhịp nhàng, không chồng chéo nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Thường trực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành, phối hợp; cải tiến nội dung, hình thức hoạt động, công tác điều hành, từ đó chất lượng các công việc ngày càng nâng lên.

Cụ thể như, cải tiến, đổi mới trong hoạt động giám sát. Thường trực cho ý kiến để các ban thực hiện giám sát tập trung vấn đề cụ thể, không dàn trải, lồng ghép khảo sát để phục vụ giám sát; đặc biệt chú trọng hoạt động giám sát của tổ đại biểu để phát huy vai trò của các tổ (đã có 3 tổ thực hiện giám sát). Qua giám sát, Thường trực xem xét cho ý kiến đối với báo cáo, đặc biệt là các kiến nghị, từ đó các kiến nghị ban hành xác đáng, trọng tâm, đúng đối tượng...

Đổi mới, cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực dự kiến chương trình kỳ họp, lấy ý kiến thống nhất của UBND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để các ngành chức năng liên quan chủ động chuẩn bị.

Về thẩm tra, Thường trực cho ý kiến để các ban tham gia ngay từ đầu quá trình xây dựng của các sở, ngành; tham gia góp ý tại hội nghị thẩm định của UBND tỉnh, từ đó việc xây dựng các nghị quyết đảm bảo hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định. Chỉ đạo, tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh họp để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp trước khai mạc, tạo điều kiện để đại biểu nêu rõ nội dung chưa thống nhất, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và đề xuất, kiến nghị về giải pháp. Tại kỳ họp, Thường trực đề nghị các đơn vị rút ngắn thời gian trình bày các văn bản, dành nhiều thời gian cho thảo luận. Truyền hình trực tiếp tất cả các phiên họp của HĐND để cử tri theo dõi, giám sát.

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, trong tiếp xúc cử tri, đề cao vai trò của các tổ đại biểu; giao tổ đại biểu chủ động nắm tình hình, chọn điểm tiếp xúc, tổng hợp ý kiến cử tri, từ đó các ý kiến cử tri xác đáng, phù hợp thực tế. Ngoài tiếp xúc cử tri định kỳ còn mở rộng hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri được thông báo công khai, rộng rãi để cử tri biết, tham dự. Đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp gặp gỡ cử tri trong không khí cởi mở, dân chủ; dành nhiều thời gian để cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị. Yêu cầu UBND cử lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham dự tiếp xúc cử tri; cung cấp số điện thoại lãnh đạo trực để cung cấp thông tin, trả lời, giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình. Đối với những vấn đề chưa trả lời thì tiếp thu, chuyển ngành chức năng trả lời.

Đổi mới hoạt động tại phiên họp Thường trực, đây là hoạt động mới trong nhiệm kỳ này, nhận định đây là nội dung quan trọng, một hình thức giám sát mới, nên Thường trực luôn chú trọng khâu thực hiện. Hằng quý, thường trực đều xây dựng chương trình làm việc của phiên họp, xác định những nội dung cần tập trung giám sát để yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng chuẩn bị báo cáo, giải trình tại phiên họp, qua phiên họp, có kết luận cụ thể từng nội dung làm căn cứ quan trọng để các ngành chức năng thực hiện.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan. Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng quy chế phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giải quyết các công việc có liên quan, nhất là việc thống nhất chương trình các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giám sát, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp...

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo các điều kiện và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND cũng là vấn đề quan trọng giúp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục có những cải tiến, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri./.

Khả Thanh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc