Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 09:00, 17/01/2019

Động lực phát triển từ Chỉ thị 05

(CMO) Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) đã triển khai sâu rộng trong tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động.

Từ đó, tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ BIDV Cà Mau chú trọng triển khai đến tất cả cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả Quy cách ứng xử và Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Từ hai bộ quy chuẩn này, tập thể BIDV Cà Mau học và làm theo Bác từ việc tiếp xúc với khách hàng, quan hệ với đồng nghiệp đến các mối quan hệ xã hội. Và đây là hoạt động trọng tâm trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho toàn đơn vị. Cụ thể là tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nội bộ đơn vị; Tôn trọng đối tác, khách hàng bằng chữ “tín” và tác phong ứng xử; Tận tâm, tận tuỵ với công việc, vì lợi ích cộng đồng; Luôn thể hiện ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; Hợp tác, hoà đồng, ứng xử chân thành, lịch sự và thân thiện với đồng nghiệp, với khách hàng.

Theo Bí thư Chi bộ, Giám đốc BIDV Cà Mau Trần Văn Lực, ngoài vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, trong quá trình học và làm theo Bác, chi bộ thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện đúng chuẩn mực quy định. Trọng tâm là gìn giữ chữ tín, bảo mật thông tin của khách hàng, của đối tác. Luôn tôn trọng nguyên tắc và ứng xử chuẩn mực, với phong cách làm việc chuyên nghiệp, lành nghề… 

Ngoài kinh doanh, BIDV Cà Mau luôn đồng hàng cùng các hoạt động an sinh xã hội - đó là cách học và làm theo Bác cụ thể, thiết thực.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể BIDV Cà Mau đã và đang tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng, có ý nghĩa lớn và được toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nhiệt tình hưởng ứng. Sự phối hợp, đồng thuận giữa Chi uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên đã phát huy sức mạnh tập thể góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chi tiêu, kế hoạch hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Bên cạnh công tác kinh doanh, Chi bộ BIDV Cà Mau còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, công tác từ thiện do ngành và các tổ chức đoàn thể phát động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên BIDV Cà Mau gắn kết, chia sẻ, chung tay vì cộng đồng tham gia giao lưu, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: Trường học, cầu nông thôn.

Chỉ tính riêng năm 2018, BIDV Cà Mau đã trao quà tết cho người nghèo với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, tặng 80 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc thiểu số.

Từ vai trò nêu gương của người đứng đầu, sự tự giác học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động của BIDV Cà Mau đoàn kết, chung sức hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc