Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 15:58, 12/04/2017

HĐND tỉnh Cà Mau tiếp tục thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết

(CMO) Tiếp tục chương trình thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Ba (bất thường), HĐND tỉnh khoá IX, ngày 12/4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết, gồm: Dự thảo Nghị quyết về Phí đăng ký giao dịch bảo đảm và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Dự thảo Nghị quyết về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung; Dự thảo Nghị quyết về Lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh Nhân dân; Dự thảo Nghị quyết về Lệ phí hộ tịch; Dự thảo Nghị quyết về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và Dự thảo Nghị quyết về tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội đặc thù.

Dự thảo Nghị quyết về tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội đặc thù tỉnh Cà Mau cấp tỉnh, huyện năm 2017 là 22.077 biên chế (giảm 405 biên chế so với 2015) và 181 biên chế cho các hội có tính chất đặc thù. Trong đó, biên chế cấp tỉnh là 7.876; huyện là 13.971; dự phòng là 230. Dự thảo tách 181 biên chế làm việc trong các hội đặc thù thành một cụm riêng. Số biên chế năm 2017 dự kiến cắt giảm là 224. Các đại biểu nhấn mạnh, chỉ tiêu biên chế của tỉnh do Bộ Nội vụ quy định, vì vậy, nghị quyết phải đúng với tinh thần chỉ đạo, số liệu phải chính xác theo văn bản của Bộ. Đồng thời, sắp xếp và sử dụng biên chế gắn liền với đề án vị trí việc làm và quá trình tinh giản biên chế. Sở Nội vụ phải rà soát, đánh giá thực trạng và có tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền để sử dụng hiệu quả lực lượng viên chức Cà Mau.

Phiên hội nghị 12/4 do Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã thẩm tra 6 nội dung dự thảo nghị quyết có ảnh hưởng sâu rộng với đời sống xã hội.

Với Dự thảo Nghị quyết về Phí thẩm định liên quan với trách nhiệm bảo vệ môi trường được phân loại theo quy mô của dự án. Cụ thể, mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết lần đầu được áp dụng cho các dự án từ 50 triệu đồng trở lên dự kiến dao động từ mức 5-26 triệu đồng. Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ dung dự kiến áp dụng từ 4-29,3 triệu đồng.

Về cấp giấy phép xây dựng, dự thảo nghị quyết chia làm 3 loại. Theo đó, mức phí áp cho giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép; cấp giấy phép các loại công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép. Trường hợp điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng thì phí là 15.000 đồng/lần.

Liên quan đến phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, dự thảo nghị quyết quy định cụ thể từng loại giao dịch. Cụ thể, phí đăng ký giao dịch bảo đảm là 80.000 đồng/hồ sơ; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là 70.000 đồng/hồ sơ; đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký là 60.000 đồng/hồ sơ; huỷ đăng ký giao dịch bảm đảm là 20.000 đồng/hồ sơ. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là 30.000 đồng/hồ sơ. Dự thảo cũng quy định rõ những trường hợp được miễn thu phí.

Hai dự thảo nghị quyết về Hộ tịch và chứng minh Nhân dân, cư trú cũng được thảo luận, trao đổi. Theo đó, các thủ tục hộ tịch đăng ký tại UBND cấp xã có mức phí từ 8.000-15.000 đồng/lần; cấp UBND huyện từ 28.000-1.500.000 đồng/lần (trong đó mức phí cao nhất liên quan đến yếu tố nước ngoài). Dự thảo cũng nêu rõ những trường hợp miễn thu phí. Các khoản phí liên quan đến cư trú và cấp chứng minh Nhân dân được Dự thảo quy định từ mức 5.000-20.000 đồng/lần (không bao gồm tiền chụp ảnh).

Phiên làm việc ngày 12/4 thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết có ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội, vì vậy các đại biểu tham gia đóng góp và thảo luận với tinh thần trách nhiệm rất cao. Đại biểu đều nhất trí, các khoản phí phải thể hiện tinh thần phục vụ Nhân dân, cải cách và đổi mới các thủ tục hành chính. Riêng lĩnh vực biên chế viên chức, các đại biểu góp nhiều ý kiến tâm huyết, mong muốn tháo gỡ và đánh giá đúng những thuận lợi cũng như vướng mắc trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại tỉnh Cà Mau.

Quốc Rin

Bình luận

Ý kiến bạn đọc