Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:00, 01/10/2018

Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

(CMO) Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính (CCHC) và triển khai Chính phủ điện tử. Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cơ quan Nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện và khoa học hơn.

Đối với các thủ tuc hành chính (TTHC) được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, tổ chức, người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày với các cơ quan hành chính Nhà nước tại bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối internet.

Hiện Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau niêm yết và tiếp nhận 1.701 TTHC. Trong đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 293 thủ tục, mức độ 3 có 893 thủ tục và mức độ 4 với 515 thủ tục. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của toàn tỉnh hiện có trên 1.621 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó 1.049 thủ tục mức độ 3, 572 thủ tục mức độ 4.

Ông Trần Văn Hoà, Giám đốc Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau, thông tin, tháng 8/2018, cấp tỉnh TTHC mức độ 3 tiếp nhận 2.537 hồ sơ, trong đó có 80 hồ sơ nộp trực tuyến. TTHC mức độ 4 tiếp nhận trên 2.089 hồ sơ, trong đó 1.189 hồ sơ nộp trực tuyến. Đối với cấp huyện, TTHC mức độ 3 tiếp nhận 4.087 hồ sơ, có 16 hồ sơ nộp trực tuyến; TTHC mức độ 4 tiếp nhận 862 hồ sơ, trong đó 34 hồ sơ nộp trực tuyến.

Công chức Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân bổ sung TTHC.

Qua con số này cho thấy, phương thức giao dịch trực tuyến đang dần định hình, nhất là ở cấp huyện. Bởi cùng kỳ năm 2017, hầu như việc tiếp nhận hồ sơ giao dịch trực tuyến của tổ chức, cá nhân là con số 0.

Ông Trần Văn Hoà cho biết thêm, Chủ tịch UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung các TTHC mức độ 3, 4 đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với vệc tăng thêm mức độ giao dịch trực tuyến, nhiều giải pháp đồng bộ được Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh tăng cường hỗ trợ UBND các huyện, thành phố, tập huấn hướng dẫn vận hành phần mềm một cửa điện tử, hỗ trợ các đơn vị đăng tải TTHC lên dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản giao dịch trực tuyến theo đề nghị của các đơn vị.

Tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau cũng đã thành lập được tổ tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ dịch vụ hành chính công. Ngoài tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, tổ còn hỗ trợ doanh nghiệp tạo tài khoản giao dịch trực tuyến cũng như tuyên truyền và hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện việc tạo tài khoản giao dịch dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn nhân viên quản trị của các đơn vị tạo tài khoản cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Giao dịch trực tuyến tiết kiệm chi phí, giảm thiểu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Với nhiều giải pháp được đưa ra từ ngành chức năng, tin rằng trong thời gian tới sẽ gia tăng số lượng hồ sơ giao dịch qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau./.

Minh Thức

Bình luận

Ý kiến bạn đọc