Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:52, 13/04/2017

Hoàn thành nội dung thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX

(CMO) Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 13/4, các nội dung thẩm tra cuối cùng được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì gồm 5 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ Ba (kỳ họp bất thường).

Trong đợt thẩm tra văn bản chuẩn bị lần này, 4 ban của HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra 17 dự thảo nghị quyết, tập trung vào nội dung phí và lệ phí cùng một số lĩnh vực quan trọng như biên chế viên chức, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất…

Ngày làm việc cuối cùng, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì thẩm tra các tờ trình liên quan đến phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác sử dụng nước dưới đất và các vấn đề liên quan; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Dự thảo Nghị quyết về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phân loại cụ thể đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân ở khu vực phường, thị trấn chịu mức phí 250.000 đồng/hồ sơ và khu vực xã là 200.000 đồng/hồ sơ. Đất ở và các loại đất khác chịu phí bằng 80% mức phí trên, tương ứng khu vực. Đối với tổ chức, mức phí từ 1.000.000-6.000.000 đồng tuỳ quy mô diện tích (áp dụng cho đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh), đất ở và các loại khác bằng 80% mức phí trên, tương ứng quy mô diện tích.

Dự thảo Nghị quyết về Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất được các đại biểu quan tâm. Đối với các hộ ở phường, thị trấn, mức phí dự kiến để cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là 100.000 đồng/giấy; giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất là 25.000 đồng/giấy. Đối với hộ ở khu vực xã, mức phí bằng 50%, tương đương với nội dung quy định như trên. Với tổ chức, mức phí dự kiến là 500.000 đồng/hồ sơ (có tài sản gắn liền với đất) và 100.000 đồng/hồ sơ (chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất).

Dự thảo Nghị quyết về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi; hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất được các đại biểu tập trung thảo luận. Khung mức phí dự kiến từ 400.000-8.400.000 đồng/hồ sơ tuỳ vào nội dung yêu cầu và quy mô trữ lượng nước. Dự thảo Nghị quyết quy định rõ từng mục, từng loại phí, chia khung căn cứ theo trữ lượng tài nguyên nước. Các đại biểu cho rằng, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tài nguyên của địa phương, cần phải được cụ thể và luật hoá bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là căn cứ, là công cụ tạo hành lang pháp lý để toàn dân có ý thức hơn trong việc gìn giữ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên có giới hạn.

Các nội dung Dự thảo Nghị quyết về Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai quy định cụ thể về việc sử dụng các loại bản đồ, tài liệu đất đai, các giấy tờ liên quan với khung phí tuỳ theo dung lượng, cách thức tiếp cận và loại tài liệu tiếp cận. Hội nghị còn tập trung dành thời lượng cho Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Liên quan đến vấn đề này, nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh xu thế phát triển, chuyển dịch của kinh tế Cà Mau và tác động của quá trình này lên quy hoạch sử dụng đất. Theo đó, dự thảo nghị quyết phải bám sát thực tiễn, xây dựng được tính dự báo và định hướng trong quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2020.

Quốc Rin

Bình luận

Ý kiến bạn đọc