Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 16:13, 19/06/2018

Khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng

(CMO) Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017.

Ngày 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TƯ của BCH TƯ Đảng khóa X; tổng kết Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI; sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TƯ ngày 2/2/2008 của BCH TƯ Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có bước chuyển biến rõ nét. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng thực chất; cơ sở Đảng yếu kém giảm từ 2,1% còn 0,62%; đảng viên đủ tư cách hoàn xuất sắc nhiệm vụ tăng 3,84%; đảng viên vi phạm giảm từ 1,42% xuống còn 0,9%.

Hệ thống chính trị ở cơ sở được kiện toàn, củng cố; hoạt động của UBND cấp xã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý, điều hành. MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở được củng cố, thực hiện có hiệu quả tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với sự thành công đã thể hiện bước trưởng thành của các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng; tạo tiền đề quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai, tổ chức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017”.

2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TƯ 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Trong đó, tập trung chỉ đạo với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất cán bộ, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy định sinh hoạt chuyên đề; kiện toàn cấp ủy viên, bí thư chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc; quan tâm tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên vùng nông thôn.

Chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhất là tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đảm bảo nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, đơn vị. Xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với vị trí công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những công việc cụ thể để thực hiện. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị.  

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc