Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 16:00, 07/08/2017

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(CMO) Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau có vị trí quan trọng nằm trên tuyến Quốc lộ 1, cửa ngõ phía Nam của TP. Cà Mau. Đây là điều kiện và lợi thế rất thuận lợi để phát triển, mở rộng đô thị hoá; là cầu nối gắn kết các hoạt động kinh tế - xã hội giữa thành thị với nông thôn, yếu tố quan trọng để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của xã Lý Văn Lâm nói riêng, thành phố nói chung.

Có diện tích tự nhiên 2.425,9 ha, với 3.841 hộ và 14.737 khẩu, được chia thành 8 ấp, trong đó có 6 ấp chuyên sản xuất nông nghiệp, 2 ấp đang tiến hành đô thị hoá, trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội của xã phát triển chậm, sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp. Bên cạnh lộ giao thông ấp, xóm phần lớn chưa được bê-tông hoá, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, nhất là hệ thống thuỷ lợi chưa được đảm bảo; ô nhiễm môi trường ngày càng tăng; lĩnh vực văn hoá - xã hội, nhất là về học hành, chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội còn nhiều mặt chưa được giải quyết tốt…

Xã Lý Văn Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. (Trong ảnh: Một góc Khu đô thị Tài Lộc, xã Lý Văn Lâm).Ảnh: HOÀNG VŨ

Tiếp thu chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ và chính quyền xã Lý Văn Lâm xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo với sự nỗ lực quyết tâm cao. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao từ trong Đảng ra dân, 100% hộ dân đăng ký thực hiện; tổ chức điều tra khảo sát nắm tình hình, xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện; tiến hành thành lập các ban, các tổ công tác giúp việc, phân công giao việc cụ thể cho từng bộ phận, từng tổ công tác và cá nhân; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, bước đi và nguồn lực thực hiện; trong chỉ đạo luôn đi sâu sát trong dân, sâu sát từng công việc, thường xuyên kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm cho từng giai đoạn công việc; đồng thời gắn kết, lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia khác. Từ đó, kết quả đạt được ở các tiêu chí khá nhanh, toàn diện.

Tháng 11/2014, xã Lý Văn Lâm được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, là 1 trong 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Điểm đáng chú ý là theo báo cáo đánh giá của Hội đồng thẩm định có nhiều tiêu chí đạt mức cao so quy định như: lộ bê-tông nông thôn, hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 93,5%, thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng, hộ có nhà ở đạt chuẩn 88,93%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 99,9%, hộ sử dụng điện 100%, có 3/4 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98%. Tổng huy động các nguồn vốn để thực hiện chương trình 934,69 tỷ đồng, trong đó vốn từ các doanh nghiệp 588,5 tỷ đồng, vốn Nhân dân đóng góp 246,46 tỷ đồng. Hiện tại các tiêu chí vẫn giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng.

Kinh nghiệm rút ra từ kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Lý Văn Lâm là: phải quán triệt và nắm vững chủ trương, tầm quan trọng, mục tiêu, lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới từ trong cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân để làm cơ sở thống nhất ý chí và đồng thuận thực hiện; phát huy nội lực, chủ động tổ chức thực hiện, huy động cho được mọi nguồn lực toàn xã hội tham gia, trong đó nguồn lực tại chỗ, nguồn lực trong Nhân dân đóng vai trò quyết định; khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại; phải bám sát thực tế, đặc điểm kinh tế - xã hội và đời sống người dân từng địa phương; xây dựng tiêu chí, xây dựng công trình nông thôn mới phải nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và phải được người dân đồng thuận; không thể áp dụng một cách rập khuôn, hình thức bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho mọi địa phương; vì vậy phải xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chí cho phù hợp từng đặc điểm cụ thể.

Điều quan trọng là phải tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội nông thôn phát triển toàn diện, vững chắc với chất lượng, hiệu quả cao, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân, làm cho dân thấy được lợi ích thiết thực của mình mà tự giác tham gia, đây là yếu tố quyết định để giữ vững và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới. Sẽ không có động lực và cơ sở vững chắc để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nếu kinh tế - xã hội không phát triển, đời sống người dân còn khó khăn.

Để giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng uỷ, chính quyền xã Lý Văn Lâm cần phát huy ưu điểm, nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế, những tiêu chí đạt còn ở mức thấp, chưa thật sự bền vững như: vệ sinh môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, đào tạo và giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người dân, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội… Tiếp tục tuyên truyền, phát động tạo sự đồng thuận nhất quán cao trong nội bộ và Nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa huy động mọi nguồn lực trong xã hội, trong Nhân dân để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Quyết tâm giữ vững phong trào để đến năm 2019 được công nhận lần thứ 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Nguyễn Phước Thiện

Bình luận

Ý kiến bạn đọc