Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 13:00, 30/06/2018

Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp

(CMO) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhất là trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; quan tâm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo phản ánh của các cơ quan, đơn vị. Kết quả, đến nay tỉnh Cà Mau đã thực hiện được 16/32 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Chất lượng phục vụ hàng đầu

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai việc tổ chức lấy ý kiến, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng giải quyết TTHC và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nhanh chóng khắc phục, xử lý những tồn tại, hạn chế theo kết luận của Đoàn kiểm tra CCHC năm 2017. Đồng thời, ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 phê duyệt quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bộ phận một cửa UBND Phường 6, TP. Cà Mau giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tính đến ngày 31/5/2018, tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.593 thủ tục. Trong đó, có 113 thủ tục thuộc lĩnh vực thuế; 2 thủ tục của Công an tỉnh; số còn lại thuộc các sở, ngành. Định kỳ hằng tuần, trung tâm thực hiện rà soát, thông báo hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả để các cơ quan, đơn vị kịp thời xử lý nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các trường hợp trễ hạn đối với người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, tại nơi tiếp nhận hồ sơ của mỗi sở, ngành tỉnh (được đặt tại trung tâm) và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 9/9 huyện, thành phố đều có bố trí camera giám sát, qua đó trung tâm có thể phát hiện, đề nghị xử lý kịp thời các trường hợp sai sót hoặc các trường hợp cư xử thiếu chuẩn mực của công chức, viên chức đối với người dân, doanh nghiệp.

Với nhiều nỗ lực trong CCHC, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với kết quả giải quyết TTHC được nâng lên. 6 tháng đầu năm, trung tâm có 6.284 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,87%; các huyện có triển khai một cửa hiện đại như Cái Nước có 1.082 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98,80%; huyện Năm Căn có 850 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 98%; TP Cà Mau có 4.898 lượt người đánh giá, mức độ hài lòng 97,87%.

Quyết liệt trong CCHC

Thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC thông qua các cuộc họp định kỳ hằng tháng; hằng tuần của tổ công tác liên ngành giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thông qua hoạt động của tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tổ đã kiểm tra tại 3 đơn vị gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện U Minh và Ngọc Hiển). Đồng thời, tổ chức hội nghị tổng kết Đề án đẩy mạnh CCHC năm 2016-2017 và 1 năm hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh để đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 75 quyết định, công bố 476 TTHC mới ban hành; 394 TTHC bị bãi bỏ, huỷ bỏ và 84 TTHC được sửa đổi, bổ sung. Tất cả thủ tục mới ban hành khi công bố đều được cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết so với quy định. Đến nay, tổng số TTHC đang thực hiện tại các cấp là 1.922 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.472 thủ tục, cấp huyện 290 thủ tục, cấp xã 160 thủ tục.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đơn giản hoá TTHC, có 3 đơn vị tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết gồm UBND huyện Năm Căn 15 thủ tục; Ban Quản lý Khu kinh tế 3 thủ tục; Sở Tài nguyên và Môi trường 46 thủ tục, thời gian cắt giảm từ 5-70%.

Công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; UBND huyện Trần Văn Thời và TP Cà Mau tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định, TTHC, kết quả tiếp nhận trên 50 phản ánh, kiến nghị. Tất cả phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đều được các đơn vị trả lời trực tiếp và bằng văn bản với tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Kết quả bước đầu đã ghi nhận được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động cải cách TTHC của tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo, điều hành thường xuyên công tác CCHC; công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời, chất lượng còn thấp. Nguyên nhân là do người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới trong quá trình thực hiện công tác CCHC; chậm xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện, chỉ đạo xử lý. Mặc khác, do trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm đối với công việc chưa cao.

Để đẩy mạnh công tác CCHC, thời gian tới, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3498/UBND-CCHC ngày 15/5/2018 về việc cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh; nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã qua. Đồng thời, tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch CCHC năm 2018 để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng./.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc