Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 19:00, 15/12/2017

Nâng cao kỹ năng cán bộ trong cải cách và kiểm soát TTHC

(CMO) Những năm qua, tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước theo hướng minh bạch trong việc thực thi quyền lực Nhà nước, hiện đại hoá, dân chủ hoá nền hành chính; đảm bảo cơ chế Nhân dân giám sát quá trình thực hiện.

Thông qua đó khắc phục tình trạng tham nhũng, lãnh phí, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về sự đổi mới cơ chế hoạt động của bộ máy Nhà nước theo hướng minh bạch, dân chủ, đảm bảo tính khả thi cao…

Minh bạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công dân, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các quyền của mình và tích cực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tiết kiệm chi phí không cần thiết từ việc thực hiện mục tiêu cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Bộ phận một cửa huyện Phú Tân làm tốt công tác cải cách hành chính.  Ảnh: HỒNG NHUNG

Vấn đề cốt lõi thực hiện hiệu quả mục tiêu này không phải là những thông điệp mang tính khẩu hiệu mà phải hiện thực hoá bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực thông qua sự quyết tâm chính trị và những giải pháp có mức độ sáng tạo, khả thi cao.

Thực tiễn cho thấy, mục tiêu cải cách và kiểm soát TTHC được ban hành nhưng kết quả thu được còn khá khiêm tốn so với kỳ vọng. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Theo tôi, nguyên nhân cốt lõi của vấn đề chính là kỹ năng của đội ngũ cán bộ chưa được đào tạo, chưa xem kỹ năng hành chính là nghề, đã là nghề thì mỗi cán bộ phải lành nghề.

Nhìn nhận một cách tổng thể, kỹ năng chính là khả năng ứng dụng những kiến thức khoa học vào thực tiễn. Kỹ năng được xem là những khả năng mang tính kỹ thuật mà cán bộ, công chức sử dụng để giải quyết công việc. Cùng với kiến thức và thái độ, kỹ năng là một trụ cột cấu thành của năng lực. Như vậy, có thể coi đào tạo kỹ năng là phương thức tác động có mục đích giúp cán bộ, công chức có khả năng xử lý công việc một cách hiệu quả, góp phần làm nên hiệu quả chung của tổ chức.

Đào tạo kỹ năng là phương pháp để phát triển cá nhân với mục đích trang bị cho cán bộ, công chức những kỹ năng cần thiết trong công việc, có khả năng đóng góp nhiều hơn. Tổ chức các khoá đào tạo kỹ năng một cách hiệu quả sẽ giúp cán bộ, công chức nhận thức tốt hơn về các tiêu chuẩn hiện hành, duy trì được năng lực nghề nghiệp, tự tin trên con đường phát triển nghề nghiệp và khả năng thăng tiến tương lai. Đây là tiền đề trước mắt và lâu dài cần được nghiên cứu, ứng dụng trong tiến trình cải cách, kiểm soát TTHC hiện nay./.

ThS Phạm Quốc Sử

Bình luận

Ý kiến bạn đọc