Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 12:00, 04/02/2018

Nâng chất cán bộ trong cải cách bộ máy hành chính

CMO) Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính Nhà nước và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là những nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC).

Đó còn là cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thực hiện Đề án CCHC tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2017, huyện Phú Tân tập trung rà soát vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cũng như biên chế bộ máy cơ quan trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp công lập, các xã, thị trấn theo hướng dẫn, quy định của cấp trên và phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Hiện tại, 100% công chức, viên chức là lãnh đạo quản lý cấp huyện; công chức, cán bộ chuyên trách cấp xã đều đạt chuẩn quy định. Trong 2 năm qua, huyện Phú Tân đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ gần 300 cán bộ, công chức, viên chức. Trình độ về chuyên môn nghiệp vụ lẫn lý luận chính trị cơ bản đạt yêu cầu và từng bước nâng cao về số lượng, chất lượng. Huyện tiến hành xét tuyển 36 viên chức cấp huyện, 48 công chức cấp xã theo đúng Đề án vị trí việc làm. Từ đó, từng bước bổ sung và hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức; đảm đương tốt nhiệm vụ đặt ra.

Trải nghiệm cơ sở là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng cán bộ.

Song, hiện nay việc cơ cấu tổ chức bộ máy; đội ngũ công chức, viên chức vẫn còn thiếu. Đội ngũ công chức, viên chức được sắp xếp theo đúng Đề án vị trí việc làm hiện chỉ chiếm 85%, còn lại 15% vị trí chưa đúng. 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức cũng gặp khó do có những vị trí chuyên môn đông người dự tuyển. Song, những vị trí không người dự tuyển; nhất là những vị trí đòi hỏi chuyên môn đặc thù của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Từ đó, dẫn đến tình trạng không thực hiện đủ biên chế đã giao trong khi nhiều đơn vị thiếu nhân sự để thực hiện nhiệm vụ.

Việc sắp xếp, cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cần phải có lộ trình. Thực tế trước đây để lại là vẫn còn không ít cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế không đúng chuẩn theo đề án mới do việc đào tạo không gắn nhu cầu, học theo sở thích. Nhiều đơn vị xây dựng đề án chức danh, vị trí việc làm theo hướng có lợi cho cán bộ, dựa vào chuyên môn của công chức, viên chức hiện có thì lại không phù hợp quy định, yêu cầu công việc. Tuy nhiên, việc tinh giảm biên chế để tuyển dụng mới rất khó khăn và phức tạp, phải có thời gian dài.

Chính vì vậy, theo từng lộ trình, cần phải có những chức danh quy hoạch theo hướng mở để có thể bố trí những người có trình độ chuyên môn gần nhau, cùng nhóm, cùng ngành. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo tốt cho công việc. Qua đó, góp phần thực hiện điều chuyển, sắp xếp cán bộ dễ dàng hơn./.

Quốc Hiệp 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc