Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:18, 22/02/2019

Nâng chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giải quyết kịp thời bức xúc của Nhân dân

(CMO) Ngày 22/2, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với 63 tỉnh, thành.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Lê Dũng chủ trì điểm cầu Cà Mau. 

Sau 5 năm, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì phối hợp giám sát gần 500 ngàn cuộc, trong đó giám sát cấp tỉnh là 4.093 cuộc, cấp huyện có 22.679 cuộc và cấp xã trên 466 ngàn cuộc. Nội dung giám sát tập trung lựa chọn những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

10.956 Ban Thanh tra Nhân dân trên cả nước đã thực hiện 189.461 cuộc giám sát với giá trị tiền thu hồi được trên 6,1 tỷ đồng; 12.946 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện 173.929 cuộc giám sát với giá trị tiền thu hồi trên 11 tỷ đồng.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức gần 83 ngàn cuộc phản biện xã hội với những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm. Những cuộc phản biện xã hội được thực hiện theo định hướng Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tập trung phản biện dự thảo các chính sách, pháp luật; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tập trung phản biện xã hội các dự thảo, chương trình, đề án có liên quan trực tiếp đến Nhân dân địa phương. Qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam giúp cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định tình hình Nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển của các địa phương và cả nước.

Các hội nghị đối thoại do MTTQ các cấp phối hợp tổ chức đều được người đứng đầu tiếp thu, giải trình, hầu hết ý kiến được giải quyết ngay tại các hội nghị đối thoại. Qua đó, góp phần tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng, với Nhà nước. Người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, giúp họ yên tâm sản xuất, tích cực tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, nội dung Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khoá XI) gắn với thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khoá XII). Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, những nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thống nhất về nhận thức, phối hợp thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ Việt Nam các cấp chủ động và tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, tập trung giám sát về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò chủ trì giám sát phòng, chống tham nhũng, giám sát cá nhân cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Các tổ chức chính trị - xã hội giám sát những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên, đoàn viên./.    

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc