Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 13:00, 17/05/2017

Năng động, sáng tạo làm theo gương Bác

(CMO) Tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được sau thời gian dài học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với khí thế mới. Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Cà Mau đã tạo nên những đột phá mới trong học tập và làm theo gương Bác với những thành tích nổi bật.

Cách đây không lâu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau đã mời GS-TS Hoàng Chí Bảo về tỉnh nhà nói chuyện về những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đông đảo đối tượng cán bộ lãnh đạo các cấp trong tỉnh và được truyền hình trực tiếp. Nội dung buổi nói chuyện của GS-TS Hoàng Chí Bảo được sao chép vào 650 USB gửi đến 629 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh xem vào buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Triển khai sâu rộng

Đặng Minh Hồng, đảng viên cao niên sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 5, Phường 1, TP Cà Mau, chia sẻ: “Tất cả đảng viên ngồi im phăng phắc xem, nghe bài nói chuyện của GS-TS Hoàng Chí Bảo về những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Quá hay. Lần đầu tiên tôi được xem, được nghe một bài nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ giàu cảm xúc, dễ đi vào lòng người như vậy. Theo tôi nghĩ, triển khai nghị quyết của Đảng bằng hình thức này rất dễ tiếp thu, dễ hiểu, nhớ lâu hơn”.

Cải cách hành chính được chọn là nội dung đột phá về học tập và làm theo gương Bác. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ấn nút khởi động hệ thống điện tử Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công).Ảnh: Thanh Quang.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho các đối tượng theo thẩm quyền. Kết quả, Đảng bộ tỉnh Cà Mau có 96,5% đảng viên tham dự. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kịp thời chỉ đạo cụ thể việc học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hằng năm và sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, đoàn thể bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung làm theo Bác phải cụ thể, thiết thực, gắn với sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau Trần Văn Tý thông tin: Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tuyên truyền cổ động trực quan; tiếp tục tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được lan toả rộng khắp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tạo đột phá lớn

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chọn 2 nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau Trần Văn Tý, cả 2 nội dung này sau 1 năm thực hiện đã có bước phát triển mạnh mẽ. Đến nay, tỉnh đã thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công và các huyện, thành phố tổ chức nơi tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Riêng nội dung đột phá về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được ông Trần Văn Tý cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kế thừa, tiếp tục thực hiện từ Chỉ thị số 17, ngày 1/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII). Kết quả cấp uỷ các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả; xây dựng đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; đề án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số... Đây là nguồn nhân lực chất lượng kế thừa của tỉnh trong thời gian tới.

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để định hướng, gợi mở, lựa chọn những mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng, biểu dương, khen thưởng. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gần gũi, thực tế ngay trong quá trình học tập, công tác, lao động sản xuất của mỗi người dân nơi mũi đất Cà Mau.

Đỗ Chí Công

Bình luận

Ý kiến bạn đọc