Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 11:02, 06/03/2019

Phải thực hiện đúng quy chế phát ngôn

(CMO) Ngày 9/2/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2017 về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Nghị định nêu rất rõ về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối tượng áp dụng cũng được quy định cụ thể từ các cơ quan hành chính Nhà nước: Chính phủ, bộ, ngành từ Trung ương đến UBND cấp xã.

Mặt khác, ngày 16/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau cũng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí. Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh uỷ; Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc 6 nội dung nhằm đảm bảo việc chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần có văn bản tiếp thu những vấn đề báo chí phản ánh đúng và chỉ đạo khắc phục kịp thời; Hoặc có ý kiến phản hồi, phối hợp cơ quan chức năng đề xuất xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật những nội dung báo chí thông tin chưa đúng, sai sự thật, thiếu tinh thần xây dựng, gây dư luận không tốt.

Tuy nhiên, đã qua, tại các cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ, nhiều phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh đã phản ánh đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh về khó khăn khi tác nghiệp ở một số địa phương. Có những biểu hiện chưa nghiêm túc theo các quy định tại Nghị định 09/2017 và Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ở một số cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho biết, ngoài việc áp dụng Nghị định số 09/2017, tỉnh Cà Mau không ban hành thêm văn bản nào, vì nghị định trên đã quy định chi tiết, đầy đủ: Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh; Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”.

Thực hiện quy chế phát ngôn của Chính phủ, 2 năm qua tỉnh Cà Mau tổ chức các cuộc họp giao ban báo chí hiệu quả và thẳng thắn hơn.  Ảnh: P.Phú

- Xin ông đánh giá về hoạt động của báo chí truyền thông và công tác quản lý Nhà nước về báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua (từ khi Luật Báo chí 2016 có hiệu lực)?

Ông Nguyễn Văn Đen: Cà Mau hiện có 3 cơ quan báo in là báo Cà Mau, báo ảnh Đất Mũi, tạp chí Văn nghệ Cà Mau và đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau. Năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động thêm loại hình báo điện tử cho báo Cà Mau.

Thời gian qua, báo chí truyền thông Cà Mau hoạt động đúng tôn chỉ mục đích: Tuyên truyền chính sách, pháp luật, thông tin, phản ánh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… đóng góp chung vào sự phát triển, ổn định đời sống, an sinh xã hội của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, định hướng thông tin báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng khác như: Hệ thống truyền thanh cơ sở, hoạt động bản tin, trang thông tin điện tử, hội thi thông tin tuyên truyền, in phát hành tài liệu…

Báo chí địa phương không để xảy ra vi phạm về nội dung thông tin cũng như về nội dung quảng cáo; Thời lượng phim truyện Việt Nam, thời lượng quảng cáo trên phát thanh, truyền hình và diện tích quảng cáo trên báo, tạp chí in thực hiện đúng quy định.

Thông tin thời sự nhanh hơn, nội dung phản ánh phong phú hơn, chất lượng hình ảnh và trình bày báo in đẹp, chất lượng nội dung phát sóng đáp ứng tốt hơn về nhu cầu thông tin, giải trí cho cán bộ, Nhân dân.

- Đã có trường hợp một địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau kiểm điểm rút kinh nghiệm cấp trực thuộc mình với lý do phát ngôn với báo đài khi chưa xin ý kiến lãnh đạo. Như vậy có đúng với các quy định trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không? Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Đen: Nội dung như đã phản ánh đề cập đến việc để xảy ra sai sót trong sắp xếp trường, lớp, giải quyết chế độ chậm trễ cho giáo viên.

Ở trường hợp này, cần xem xét ở các bình diện và mức độ khác nhau. Theo Điều 1, Điều 2, Điều 3, Nghị định số 09/2017 phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và người phát ngôn là của các cơ quan hành chính Nhà nước, không mở rộng cho tổ chức, cá nhân khác. Việc một trưởng phòng giáo dục và đào tạo áp dụng theo Nghị định 09/2019 và quy chiếu vào người phát ngôn là không đúng đối tượng.

Tại Điều 25, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 ghi rõ: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; Điều 10, Điều 11, Luật Báo chí 2016 cũng khẳng định: Công dân có quyền tự do cung cấp thông tin, phát biểu ý kiến phê bình, xây dựng, tham gia hoạt động báo chí.

Trong trường hợp này, là hiệu trưởng, giáo viên tham gia hoạt động báo chí, cụ thể là phản ánh, cung cấp thông tin cho báo chí. Nếu, với tư cách cá nhân công dân (phát biểu, cung cấp thông tin đúng sự thật) thì không trái với quy định pháp luật, không bị kiểm điểm. Nhưng hiệu trưởng, giáo viên đó cung cấp thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến tổ chức, xã hội thì bị xử lý theo quy định pháp luật.

Rất tiếc, trong trường hợp phản ánh này chưa rõ, nên khó xác định viên chức trên có vi phạm hay không. Nhưng, nếu việc phản ánh, cung cấp thông tin cho báo chí đúng sự thật thì viên chức của trường không vi phạm, phòng giáo và đào tạo huyện đưa ra kiểm điểm như vậy là không đúng.

 - Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2017 trên địa bàn tỉnh thời gian tới, sở đã có những phương án hay giải pháp nào?

Ông Nguyễn Văn Đen: Để thực hiện đúng các quy định của Nghị định 09/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động và tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của nghị định.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã phải nắm vững nội dung quy định; Thực hiện tốt việc phát ngôn, cung cấp thông tin qua việc: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc cung cấp thông tin trực tiếp…

Làm tốt nhiệm vụ trên sẽ hạn chế, giảm đi những sai sót có thể xảy ra.

- Cảm ơn ông!./.

Phong Phú thực hiện

Bình luận

Ý kiến bạn đọc