Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 09:37, 17/05/2018

Quyết liệt cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

(CMO) Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo sâu sát, kỳ quyết, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và sự kỳ vọng của người dân.

Theo Quyết định số 716/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 24/4/2018 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Cà Mau đạt được là 73,07/100 điểm (năm 2016 là 68 điểm); xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (năm 2016 xếp hạng 50/63) và thứ 11/13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL (đồng hạng với năm 2016). Kết quả công bố cho thấy, điểm số CCHC của tỉnh trong năm 2017 tăng 5,07 điểm so với năm 2016, tuy nhiên vị trí xếp hạng của tỉnh tiếp tục bị tụt giảm, qua đó phản ánh kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện chậm hơn so với các tỉnh bạn.

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận "Một cửa" UBND Phường 6, TP. Cà Mau.

Để cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn 3498/UBND-CCHC chỉ đạo về việc cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung cải thiện điểm số ở những tiêu chí, tiêu chí thành phần cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đạt dẫn đến Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh bị trừ điểm, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018 (trường hợp do nguyên nhân khách quan thì đơn vị phải có báo cáo giải trình cụ thể).

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao; rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị.

Đối với các đơn vị được giao chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung CCHC (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư) chủ động tham mưu các giải pháp, sáng kiến và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên lĩnh vực phụ trách. Trong đó, cần tập trung, bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần; chủ động chuẩn bị tài liệu kiểm chứng đủ cơ sở thuyết phục để phục vụ cho việc chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018. Các đơn vị báo cáo kết quả cải thiện điểm số ở lĩnh vực phụ trách về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/11/2018, trong đó thể hiện rõ: Kết quả đạt được năm 2017, kết quả đạt được đến thời điểm báo cáo, những đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt...

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu điếm số ở lĩnh vực phụ trách không được cải thiện trong năm 2018./.

Hồng Phượng 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc