Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 09:04, 05/12/2017

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

(CMO) Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 12 kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và đề ra chương trình công tác năm 2018, báo Cà Mau xin giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị này của Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao thông qua Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.

Qua thảo luận của các đại biểu, hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2017, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Có 19/22 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%. Sản xuất ngư, nông nghiệp khá thuận lợi, tăng 8% so cùng kỳ. Cả 3 khu vực là ngư - nông - lâm nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều tăng trưởng khá, đặc biệt là dịch vụ tăng hơn 10%. Thu ngân sách Nhà nước, kim ngạch xuất khẩu tuy gặp khó khăn nhưng vẫn đạt kế hoạch.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có tiến bộ; các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách thực hiện kịp thời, đúng quy định. Giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra (giảm 2%).

Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tội phạm, tai nạn giao thông giảm.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, có nhiều chuyển biến tiến bộ trên các mặt.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm qua vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Trong đó, còn 3 chỉ tiêu nghị quyết đề ra không đạt; sản xuất ngư - nông nghiệp chưa bền vững. Du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng, nhưng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chưa nhiều.

Tiến độ xây dựng một số công trình, dự án chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn...

Sự lãnh đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt, có biểu hiện nể nang, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm. Một số cán bộ, công chức, trong đó có thủ trưởng cơ quan, đơn vị năng lực yếu kém, thực hiện nhiệm vụ còn để xảy ra sai sót, thậm chí vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Năng lực dự báo của cơ quan tham mưu còn hạn chế nên việc xây dựng một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa phù hợp, không đủ nguồn lực để thực hiện (như dự án thuỷ lợi, trường học đạt chuẩn quốc gia...).

Những hạn chế, yếu kém nêu trên, hầu hết đều thuộc về nguyên nhân chủ quan; một số hạn chế đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân tích, đánh giá tại các kỳ hội nghị trước nhưng đến nay chưa khắc phục. Những hạn chế này, nếu không khắc phục sớm thì kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tới sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát đối với ngành, đơn vị và của cá nhân mình phụ trách còn những hạn chế gì để có kế hoạch khắc phục sớm nhất.

Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, dự báo tiếp tục gặp khó khăn, thách thức. Kinh tế của tỉnh còn nhiều hạn chế; chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng suất lao động thấp; vốn đầu tư của Trung ương cho tỉnh tiếp tục giảm (chiếm 18% nhu cầu). Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường...

Xác định những thuận lợi và khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với mức phấn đấu và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Triển khai, thực hiện tốt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh uỷ.

Bám sát Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, rà soát lại từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018; ưu tiên vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, bức xúc, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển ngư - nông - lâm nghiệp của tỉnh. Phát triển nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh theo quy hoạch, đảm bảo các điều kiện nuôi theo quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao hơn giá trị lĩnh vực lâm nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, toàn diện.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, xây dựng. Rà soát lại khu công nghiệp, khu kinh tế để có kế hoạch phát triển, thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có giá trị gia tăng. Tích cực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường. Đảm bảo cung - cầu hàng hoá dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Quan tâm chấn chỉnh những hạn chế, khó khăn, thúc đẩy phát triển du lịch.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trọng tâm là khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2018.

Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết tâm cao các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì, nâng chất các trường đã đạt chuẩn. Tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện.

Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; đặc biệt quan tâm các hộ gia đình chính sách, đảng viên hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chính sách đối với người có công với cách mạng; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Rà soát, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai. Xây dựng đề án, quy hoạch bố trí dân cư phòng, tránh thiên tai, nhất là vùng có nguy cơ sụp lún, sạt lở, nước dâng cao.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng, kiên quyết làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông.

Triển khai, quán triệt và xây dựng đề án, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII phù hợp với tình hình của tỉnh, tạo chuyển biến tích cực về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đảm bảo đúng quy định, thực chất.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm phát triển đảng viên. Triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Các cấp chính quyền tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ngay từ những tháng đầu năm. Nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; giải quyết cơ bản những vụ việc gây bức xúc xã hội, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là những luật có hiệu lực pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ động nắm tình hình Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của Nhân dân. Chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn và đại hội hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị nhất trí cao các nội dung này; đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp có giải pháp thực hiện quyết liệt, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và các cân đối theo đúng Luật Ngân sách; tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; tập trung huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Về kế hoạch đầu tư công, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư của Trung ương hạn hẹp, đề nghị các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình, không để thất thoát, lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham dự hội nghị, hoàn chỉnh các văn bản chính thức.

Nhiệm vụ năm 2018 đặt ra cho Đảng bộ tỉnh nhà rất nặng nề, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh uỷ viên, các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nỗ lực phấn đấu, phát huy cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, quyết tâm chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh uỷ đề ra./.

(*) Tựa rút từ nội dung bài viết

Bình luận

Ý kiến bạn đọc