Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:00, 20/04/2017

Sẽ thu hồi quyết định bổ nhiệm không đúng chuẩn

(CMO) Đề án Vị trí việc làm của tỉnh Cà Mau đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-BNV ngày 31/12/2015. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính xây dựng lại Đề án Vị trí việc làm và cũng đã được tỉnh phê duyệt.

Tại kỳ họp HĐND thường kỳ tháng 2/2017, các đại biểu rất quan tâm đến vấn đề cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, nhất là việc thực hiện Đề án Vị trí việc làm.

Để có cái nhìn khái quát và toàn diện về chủ trương thực hiện Đề án Vị trí việc làm theo các quyết định của UBND tỉnh Cà Mau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cho biết:

Đề án Vị trí việc làm là cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để từng bước chuẩn hoá đội ngũ công chức ở đơn vị mình theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức.

Đồng thời, sắp xếp, bố trí công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo, đáp ứng được yêu cầu công việc và đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế...

- Ông cho biết những khó khăn trong quá trình xây dựng đề án?

Ông Trần Hồng Quân: Có rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm, không riêng gì Cà Mau mà các tỉnh khác, qua nắm bắt tình hình cũng vậy.

Tuy nhiên, tỉnh chỉ đạo quyết liệt và đến nay đã phê duyệt cho tất cả các cơ quan, tổ chức hành chính.

Những khó khăn mà tỉnh gặp phải (do chưa có hướng dẫn cụ thể) như việc thống kê công việc thường xuyên của từng vị trí; xác định trình độ chuyên môn cho những vị trí mà những vị trí này chưa có quy định cụ thể về trình độ chuyên môn; xác định tính phù hợp chuyên môn của từng vị trí việc làm; xác định yếu tố tác động đến vị trí, thời gian công việc, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra….

Sắp tới, tỉnh sẽ tổng rà soát thực hiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thời gian qua, có dư luận cho rằng trường hợp bổ nhiệm Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đầm Dơi chưa thực hiện không đúng với Đề án Vị trí việc làm, ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Ông Trần Hồng Quân: Như đã trình bày, Đề án Vị trí việc làm không cứng nhắc, mà có thể điều chỉnh trong từng năm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao.

Căn cứ Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đầm Dơi, qua đối chiếu Đề án Vị trí việc làm, trình độ chuyên môn của ông Bao Chí Phong không đúng hoàn toàn với vị trí việc làm.

Vấn đề này, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đầm Dơi và các cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Bao Chí Phong từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thuận; Phó bí thư, Bí thư Huyện đoàn Đầm Dơi; Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Đầm Dơi; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đầm Dơi.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ông Bao Chí Phong là Cử nhân Kinh tế chính trị. Xét điều kiện về kinh nghiệm thực tiễn, ông Phong có thể hoàn thành nhiệm vụ Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đầm Dơi. Để ổn định về cán bộ, trước mắt duy trì chức vụ Trưởng Phòng Văn hoá - Thông tin đối với ông Bao Chí Phong. Đề nghị UBND huyện Đầm Dơi tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho ông Bao Chí Phong phù hợp với vị trí việc làm.

- Nếu trong quá trình thực hiện Đề án Vị trí việc làm trong thời gian tới, có trường hợp chưa thực hiện đúng, thì quan điểm chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Hồng Quân: Như đã nói ở trên, về mục đích của việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm và những khó khăn trong quá trình xây dựng đề án này. Hằng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của đề án đã được phê duyệt. Nếu có sự thay đổi về tổ chức, về nhiệm vụ, về số lượng, khối lượng công việc thì điều chỉnh Đề án Vị trí việc làm cho phù hợp.

Việc chỉ đạo, xử lý những trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo tiêu chuẩn quy định đã được Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh từ năm 2008.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm không đúng chuẩn.

- Xin cảm ơn ông!

Phong Phú thực hiện

Bình luận

Ý kiến bạn đọc