Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 15:00, 17/03/2018

Sở Công thương giảm 20% thời gian giải quyết TTHC 

(CMO) 2 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Công thương tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt những kết quả nhất định. Các kế hoạch về CCHC năm 2018 đến thời điểm này cơ bản đã triển khai thực hiện.

Trong cải cách thể chế, đơn vị đã tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh, hiện đang gửi lấy ý kiến các ban, ngành tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Sinh, Phó chánh Văn phòng Sở Công thương, cho hay, hiện đơn vị đã trình xin tạm dừng thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 của UBND tỉnh. Đây là quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương nhưng trong quá trình thực hiện đã gặp một số khó khăn. Mặt khác, do ngày 2/2/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm thay thế Nghị định 38/2012. 

Công tác CCHC tại Sở Công thương ngày càng được đẩy mạnh.

Đến thời điểm này, Sở Công thương đã triển khai quyết định UBND tỉnh công bố 22 TTHC cấp tỉnh và 14 TTHC cấp huyện về lĩnh vực lưu thông hàng hoá, bãi bỏ 2 TTHC cấp tỉnh lĩnh vực an toàn thực phẩm và 3 TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực công thương.

Trong công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ, 2 tháng qua, Sở Công thương đã tiếp nhận trên 800 hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Đã giải quyết trước hạn trên 600 hồ sơ, còn lại đúng hạn và không có hồ sơ trễ hẹn. 

Để công tác CCHC ngày càng đi vào trọng tâm, đúng kế hoạch, bà Nguyễn Thị Sinh cho biết, trong năm 2018 sẽ tiếp tục cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết đối với TTHC mới công bố; ít nhất 10% thời gian đối với TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Báo cáo phải trung thực, không chạy theo thành tích, hồ sơ trễ hạn phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Một điểm mới và được thực hiện mạnh mẽ đó là xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu; trừ điểm khi đánh giá, phân loại công chức và xét thi đua cuối năm.

Ngoài những mục tiêu mạnh mẽ đó, Sở Công thương còn chú trọng nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm VIC, sử dụng chữ ký số, nâng cấp mở rộng phần mềm một cửa điện tử (ISO điện tử) giai đoạn 3 và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời, triển khai hiệu quả các dịch vụ bưu chính công ích theo tinh thần cạnh tranh lành mạnh nhằm đảo bảo tốt nhất quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. 

Cụ thể, trong năm nay, sở sẽ cắt cử công chức tham gia chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo của tỉnh cũng như luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tiếp cận văn bản pháp lý. Qua đó, giúp doanh nghiệp hiểu để thực hiện đúng quyền lợi của mình được hưởng từ các chính sách Nhà nước mà đáng ra doanh nghiệp trước đây được hưởng nhưng do không biết. Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở Công thương đã ban hành Chương trình số 13/CTr-SCT ngày 9/1/2018 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Ngoài quyết tâm mang đến nền hành chính phục vụ, đáp ứng và giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Sinh, có một lưu ý đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, đó là trong những tháng tới đây, sở sẽ tiếp tục theo dõi các doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này thì bị đề nghị xử lý nghiêm./.

Minh Thức 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc