Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 13:00, 13/06/2017

Tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(CMO) Qua 1 năm ban hành, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân huyện Phú Tân. Nhiều phong trào với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với từng cá nhân tiêu biểu ngày càng lan toả.

Trên cơ sở nội dung được triển khai, các tổ chức Đảng kết hợp lồng ghép sinh hoạt chuyên đề cũng như có nhiều biện pháp thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả công việc và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị trong cán bộ, đảng viên. Tuỳ vào lĩnh vực công tác, lao động sản xuất cụ thể, cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể trong huyện Phú Tân đã có những hoạt động thiết thực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ cùng dân xây dựng nông thôn mới là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Phú Tân.

Nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện Phú Tân lấy Nghị quyết Chuyên đề số 04 về giao trách nhiệm đảng viên, cán bộ, hội viên hoàn thành tiêu chí nông thôn mới gắn với văn minh đô thị để làm trọng tâm thực hiện, lồng ghép thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 02 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ sở đã xây dựng chương trình hành động và cho 100% đảng viên, cán bộ đăng ký thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc làm thiết thực như phân công các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, nụ cười công sở...

Trong đó, đáng chú ý là đảng viên, cán bộ, hội viên các đoàn thể phải gương mẫu thực hiện trước trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị để có mô hình cụ thể, nhằm vận động, hướng dẫn, đôn đốc và nhắc nhở người dân làm theo. Chẳng những vậy, trong nhiều phong trào phát triển kinh tế - xã hội, cán bộ, đảng viên cũng phải thể hiện vai trò tiên phong, đầu tàu gương mẫu trước Nhân dân.

Tiêu biểu như mô hình xây dựng gia đình xanh - sạch - đẹp. Đảng viên, cán bộ phải thi đua làm trước và song hành với đó là hướng dẫn người dân thực hiện theo, nhằm tạo thành phong trào sôi nổi, giúp người dân vừa phát triển kinh tế ổn định, vừa sống trong môi trường trong lành. Đây là điều kiện góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Theo đó, việc lồng ghép các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước nâng cao vai trò của đảng viên, cán bộ ở cơ sở. Thông qua những việc làm cụ thể như giúp đỡ hộ nghèo, vận động bà con xây dựng nông thôn mới… đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên gần dân hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để hiểu và cùng bà con thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, giúp cán bộ trưởng thành hơn. Cụ thể như Nghị quyết Chuyên đề 02 về phân công đảng viên giúp dân giảm nghèo, đã phát huy tốt vai trò đảng viên trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hộ nghèo vươn lên bằng những việc làm thiết thực.

Năm 2017, huyện tiếp tục phân công 51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc giúp đỡ hộ nghèo. Từ đó, xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa Đảng với dân cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên địa bàn huyện hiện còn hơn 6,8%, giảm 4% so với năm 2012 theo tiêu chí cũ. Nghị quyết 03 về hoa màu, cây ăn trái, Nghị quyết 04 về xây dựng nông thôn mới đã phát huy tốt vai trò của đảng viên, cán bộ, hội viên các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới; đến nay, có hơn 80% đảng viên hoàn thành tiêu chí nông thôn mới hộ gia đình.

Nêu gương trong thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện uỷ Phú Tân là một trong những việc làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Phú Tân trong thời gian tới./.

Quốc Hiệp

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc