Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:00, 15/05/2018

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

(CMO) Những tháng đầu năm 2018, với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của Nhân dân trong tỉnh nên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực. Song, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ vẫn tồn tại những thách thức, hạn chế trên một số lĩnh vực.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh phát triển khá nhanh, nhưng một số nơi chưa thực hiện đúng quy định về điều kiện nuôi, gây ô nhiễm môi trường, tai nạn về điện còn cao. Xây dựng nông thôn mới ở một số xã chưa quan tâm đúng mức đến tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Công tác quản lý đất đai, xây dựng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án, xây dựng lộ nông thôn mặc dù đã được phân khai vốn đầu tư nhưng thực hiện còn chậm. Việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên ở một số nơi chưa đúng quy định, chưa phù hợp. Cơ sở vật chất và chất lượng khám chữa bệnh chưa được cải thiện, nhất là việc quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều vấn đề bất cập. Tội phạm, vi phạm về trật tự xã hội, số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có vụ việc còn chậm. Cải cách hành chính tuy được quan tâm nhưng vẫn còn một số ngành, lĩnh vực chưa chuyển biến tích cực.

Trước những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 14 khoá XV vừa diễn ra, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chuẩn bị tốt các điều kiện để nuôi, sản xuất các trà lúa theo đúng lịch thời vụ; tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc nuôi tôm công nghiệp đảm bảo các điều kiện theo quy định; rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư khép kín các tiểu vùng phục vụ sản xuất; chú trọng phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy rừng gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế rừng.

Thi công công trình giao thông tại xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

Rà soát các nguồn thu ngân sách Nhà nước. Khẩn trương thi công các công trình, dự án còn dở dang trong mùa khô; khởi công xây dựng các công trình sử dụng từ nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình giao thông năm 2018 đã được phân bổ (trong đó có kinh phí tiết kiệm nguồn chi thường xuyên của các đơn vị thêm 3%).

Chỉ đạo rà soát sắp xếp trường, lớp, giáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định, khoa học, hợp lý. Trong đó, tập trung xoá các điểm trường lẻ ở những nơi có đủ điều kiện; sáp nhập các trường có vị trí gần nhau, kể cả trường học có nhiều cấp học để giảm đầu mối và các khâu trung gian; sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả số viên chức và người lao động được giao, khẩn trương cắt giảm số vị trí thừa; tổ chức thi tuyển đối với số chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người. Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công và hộ nghèo.

Chỉ đạo các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển và Cái Nước. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy nổ, tai nạn về điện, tai nạn giao thông. Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Khẩn trương hoàn thành các đề án, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2018./.

Đỗ Phúc Danh 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc