Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:24, 10/11/2017

Thay đổi tư duy trong cải cách hành chính

(CMO) Theo báo cáo của các địa phương, thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đều đảm bảo đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hạn. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC chưa thật sự bảo đảm.

Cụ thể là: chưa mở sổ theo dõi đầy đủ 100% TTHC theo quy định, một số lĩnh vực không có phiếu hẹn tiếp nhận và trả kết quả, dẫn đến một số hồ sơ liên thông trễ hạn nhưng không được thống kê; việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng quy định như: chưa xuất phiếu hướng dẫn hồ sơ, phiếu thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Tại huyện Trần Văn Thời, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa là 2.559 hồ sơ, một cửa liên thông là 924 hồ sơ. Trong đó, giải quyết sớm hơn so với quy định là 59 hồ sơ, đúng hạn là 3.412 hồ sơ, và chỉ có 12 hồ sơ trễ hạn thuộc lĩnh vực đất đai. Ðối với cấp xã, đã tiếp nhận và giải quyết TTHC cho 53.419 hồ sơ tại một cửa và 2.193 hồ sơ một cửa liên thông. Trong đó, giải quyết sớm hơn so với quy định là 6.831 hồ sơ và đúng hạn là 48.781 hồ sơ. Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra công tác CCHC kiểm tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thì hồ sơ đều trễ hạn tại 3 khâu giải quyết. 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, huyện Thới Bình tiếp nhận và giải quyết 2.747 hồ sơ. Trong đó, sớm hơn quy định là 1.174 hồ sơ, đúng hạn là 1.201 hồ sơ, chỉ có 23 hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trễ hạn. Thế nhưng, khi đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh đến làm việc mới phát hiện việc cấp xã gian lận thời gian trong giải quyết hồ sơ cho người cao tuổi ở xã Hồ Thị Kỷ.

Bộ phận một cửa của UBND xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Theo nhận định của ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp, cùng một quy trình giải quyết TTHC về hồ sơ đối với người cao tuổi nhưng có nơi làm tốt, có nơi làm chưa hiệu quả, gian lận về thời gian nhằm đối phó với đoàn kiểm tra. Ðiều này cho thấy, vấn đề con người mang yếu tố quyết định. Vì vậy, muốn cải cách hiệu quả trước hết phải cái cách tư duy, lề lối làm việc của cán bộ làm công việc liên quan đến TTHC.

Một thực tế hiện nay là còn nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã nhận thức chưa đầy đủ về công tác CCHC. Theo họ, CCHC chỉ là việc rút gọn, đơn giản hoá các loại văn bản, TTHC để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong khi đó, công tác CCHC được triển khai với 6 nội dung cơ bản: cải cách TTHC; thể chế; tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước. Việc đơn giản hoá các văn bản, TTHC cũng như cắt bỏ, giảm các loại phí, lệ phí không cần thiết hay công khai, minh bạch TTHC chỉ là một trong những mục tiêu thuộc nội dung cải cách TTHC mà thôi.

Theo ông Lê Quang Hảo, Phó giám đốc Sở Nội vụ, công tác CCHC chậm chuyển biến có nguyên nhân chính là do đội ngũ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính còn chậm thay đổi tư duy, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và phương pháp thực hiện còn nhiều hạn chế phải sửa đổi, khắc phục. Ðồng thời, cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bởi lãnh đạo có quan tâm thì công tác này chắc chắn sẽ có chuyển biến tích cực. Ngoài ra cần tăng cường tổ chức nghiên cứu để cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ CCHC./.

Thanh Phương 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc