Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 17:00, 31/07/2018

Thực hiện Chỉ thị 05: nhiều cách làm, một đích đến

(CMO) Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), việc học tập và làm theo gương Bác có sức lan toả rộng lớn, trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh.

Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Học và làm theo Bác dần đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Nhiều cơ quan, đơn vị chủ động đổi mới lề lối, tác phong làm việc; cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc tiên phong, gương mẫu học và làm theo Bác, chủ động gần dân, sát dân, “nói ít, làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức Ban Dân vận Tỉnh uỷ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu. Ban Dân vận tham mưu giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.  

Theo Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Hoàng Thám, từng đảng viên Chi bộ Ban Dân vận đăng ký mẫu cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Theo đó, 19/20 đảng viên (1 đảng viên đi học dài hạn) và 2 lao động viết bản đăng ký làm theo với 57 nội dung, 145 phần việc cụ thể. Qua công tác kiểm tra, từng cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến về nhận thức; đoàn kết nội bộ được tăng cường, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chi uỷ viên, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Quách Kiều Mai chọn nội dung “Phát huy dân chủ nội bộ trong cơ quan”. Theo đồng chí Quách Kiều Mai, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị có vai trò hết sức quan trọng, góp phần để cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. “Dù công việc lớn hay nhỏ cũng được đem ra trước tập thể để nghe ý kiến đóng góp. Từ đó, tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng nâng cao, công việc ở cơ quan được thực hiện hiệu quả hơn”, đồng chí Quách Kiều Mai cho biết.

Phó Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Cà Mau Hà Trang Phương Anh chia sẻ, từng cán bộ, đảng viên, người lao động chi nhánh nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn Chỉ thị 05 với “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của lãnh đạo, quản lý, công nhân viên chức, người lao động trong khối doanh nghiệp Trung ương” và “Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của lãnh đạo, nhân viên Vietcombank” trong thực thi nhiệm vụ hằng ngày. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, công tâm, trung thực trong công việc. Năm 2017, dư nợ tín dụng đạt 3.387 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 0,01%; huy động vốn đạt 1.815 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận sau dự phòng 40 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch. Năm 2016, 2017, Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Có thể khẳng định, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, mỗi đơn vị, địa phương, từng cá nhân có cách làm khác nhau, nhưng với một đích đến là tạo động lực trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Những suy nghĩ tốt, việc làm tốt, hành động đẹp đã trở thành việc làm thường xuyên trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ thị 05 trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới./.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình chỉ đạo: Cần tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến bạn đọc