Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:45, 07/09/2017

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 9

(CMO) Ngày 7/9, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 8, đồng thời đưa ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017.

Trong tháng 8, Thường trực HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án vào danh mục dự án thu hồi đất năm 2017; thống nhất mức thu học phí năm học 2017–2018 bằng với mức học phí năm trước; thống nhất Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương giai đoạn 2017–2020 và dự kiến thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực tổ chức khảo sát tình hình thực hiện một số nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục; khảo sát về việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân; giám sát công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị; giám sát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các hoạt động thường xuyên, Thường trực trao đổi, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh đến ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Qua đó đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đưa ra 7 nhiệm vụ cơ bản thực hiện trong tháng 9, gồm các nhiệm vụ trọng tâm: xem xét, cho ý kiến đầu tư các công trình, dự án về quy hoạch giá đất; giám sát công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc