Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 11:00, 11/09/2017

Tích cực chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở

(CMO) Để chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đang tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới đúng thời gian quy định.

Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Cà Mau Trần Việt Hoá cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn, các ban tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, doanh nghiệp cùng cấp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đại hội công đoàn các cấp và Đại hội X Công đoàn tỉnh".

Sau khi tiếp thu kế hoạch, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tích cực tham mưu đến cấp uỷ cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo. Các huyện uỷ, thành uỷ đều có văn bản chỉ đạo đại hội CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đồng thời, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo đại hội cho cấp mình và CĐCS trực thuộc theo quy định. Đến giữa tháng 5/2017, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức triển khai kế hoạch và hướng dẫn có liên quan đến đại hội công đoàn cấp mình đến các đơn vị cơ sở.

Theo kế hoạch, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo đại hội CĐCS điểm để rút kinh nghiệm. Có 11/12 đơn vị tổ chức xong đại hội điểm, trong đó đơn vị tổ chức đại hội điểm nhiều nhất là LĐLĐ TP Cà Mau với 4 CĐCS, Cái Nước 3 CĐCS; có 9 đơn vị tổ chức đại hội điểm 1 CĐCS. Riêng Công đoàn ngành Giáo dục do đang trong thời gian nghỉ hè nên chưa tổ chức đại hội điểm (dự kiến khoảng giữa tháng 9/2017, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức đại hội điểm, sau đó tổ chức đại hội CĐCS kịp tiến độ thời gian). Đến ngày 30/8, đại hội, hội nghị được 325/1.172 CĐCS, nghiệp đoàn, đạt 27,73% (trong đó hội nghị 8/42 CĐCS). Các đơn vị tổ chức đại hội đảm bảo về quy trình tổ chức đúng theo Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; văn kiện, nhân sự, đại biểu đại hội có sự chuẩn bị chặt chẽ; kết quả bầu cử ban chấp hành đúng theo yêu cầu cơ cấu, nhất là đạt tỷ lệ nữ, trẻ.

LĐLĐ huyện Cái Nước được chọn làm điểm chỉ đạo đại hội. Chủ tịch LĐLĐ huyện Cái Nước Lê Thanh Phong cho biết: "Huyện Cái Nước có 102 CĐCS, nghiệp đoàn. Đến ngày 30/8, có hơn 74% CĐCS tổ chức đại hội, còn lại phần lớn là CĐCS thuộc khối kinh tế ngoài Nhà nước do chủ doanh nghiệp không tạo điều kiện tốt cho CĐCS công ty tổ chức đại hội cũng như việc thay đổi lao động thường xuyên nên gặp khó khăn trong việc tổ chức đại hội CĐCS. Tuy nhiên, LĐLĐ huyện Cái Nước quyết tâm chỉ đạo đại hội CĐCS, nghiệp đoàn dứt điểm trong tháng 9 để tiến tới LĐLĐ huyện tổ chức đại hội điểm của tỉnh trong tháng 11".

Theo ông Trần Việt Hoá, đến nay, các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành đã thực hiện các bước trong quy trình làm công tác nhân sự; đã hoàn thành việc xây dựng đề án ban chấp hành và uỷ ban kiểm tra, một số nơi đang xin ý kiến cấp uỷ cùng cấp. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chuẩn bị xong dự thảo văn kiện cấp mình, đang xin ý kiến ban chấp hành và hướng dẫn các CĐCS đóng góp.

Với phương châm của đại hội là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, công tác triển khai và tổ chức thực hiện chủ trương chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Công tác văn kiện, nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của công đoàn cấp trên, thể hiện rõ tính dân chủ, công khai, nhất là công tác nhân sự đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và yêu cầu lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, của công đoàn cấp trên. Kết quả đại hội, một số CĐCS bầu ban chấp hành đạt yêu cầu tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu./.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc