Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 11:05, 13/07/2018

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(CMO) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra sáng nay, 13/7, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng yêu cầu các cấp uỷ cần nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế nhằm đưa công tác dân vận từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

6 tháng qua, tình hình thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả khả quan. Các phong trào ngày càng được đẩy mạnh, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hoá, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời đến với người dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Đầu năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đăng kí hỗ trợ xoá gần 5.000 hộ, mỗi Ban công tác Mặt trận ấp, khóm đăng kí hỗ trợ giảm nghèo từ 1-2 hộ; vận động xây dựng, sửa chữa 170 căn nhà; vận động xây dựng 5 HTX; giải quyết việc làm cho ít nhất 2.000 thanh niên; thành lập 5 CLB phụ nữ có 100 thành viên tham gia ứng dụng các mô hình năng lượng bền vững góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giảm nghèo bền vững, qua đó, đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức - chính trị xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, công tác dân vận từng lúc từng nơi còn chưa thật sự sát dân, gần dân, chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những yêu cầu bức xúc của Nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền một số nơi nhận thức cũng như thực hiện chưa tốt; tác phong, đạo đức công vụ một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân./.

Lê Chí

Bình luận

Ý kiến bạn đọc