Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 12:52, 02/12/2017

Tiết giảm 3% chi thường xuyên để tăng cường xây dựng hạ tầng nông thôn

(CMO) Ngày 2/12, Tỉnh ủy Cà Mau hội nghị lần thứ 12 kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và đề ra chương trình công tác năm 2018. Điểm đặc biệt quan trọng ở hội nghị này là thống nhất thông qua ý kiến đề xuất tiết giảm 3% nhiệm vụ chi thường xuyên (ngoài lương) của các đơn vị hành chính sự nghiệp để bổ sung chi xây dựng cơ bản ở các địa phương. Bởi năm 2018, vốn đầu tư của Trung ương cấp cho tỉnh Cà Mau giảm 18% so với nhu cầu.

Hội nghị lần thứ 12 BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra nghiêm túc, khẩn trương.

Mặc dù thiên tai dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu gây khó khăn lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản xuất và đời sống Nhân dân nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh đạt kết quả khá toàn diện.

Năm qua, có 19/22 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đề ra tỉnh thực hiện đạt và vượt. Trong đó, kinh tế tăng trưởng 7%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 1,1 tỷ USD; thu ngân sách ước đạt 4.129 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đến hết tháng 12/2017 sẽ công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 29 xã; tỷ lệ tạo việc làm mới đạt 39.000 người; có 14 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,96%.

Ngoài 19 chỉ tiêu thực hiện đạt, còn 3 chỉ tiêu thực hiện chưa đạt, đó là: cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người và tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Phân tích về nguyên nhân của những hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình nhận định là do tác động của biến đổi khí hậu; thiên tai thường xuyên xảy ra; giá cả một số mặt hàng không ổn định; vốn đầu tư công, đầu tư xã hội giảm... Mặt khác, còn có sự phối hợp giữa các cấp, ngành đôi lúc chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng lúc chưa thường xuyên.

Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ thông qua các nội dung quan trọng: thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2018; thảo luận và cho chủ trương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả đạt được và các dự thảo. Các địa phương cũng đã mạnh dạn đề xuất nhiều phương án liên quan đến dân sinh, phòng chống thiên tai, ổn định sản xuất.

Về vấn đề sạt lở và giải quyết sinh kế, quy hoạch dân cư ven biển, ông Trương Đăng Khoa, Bí thư Huyện ủy U Minh và ông Nguyễn Quốc Thanh, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời đồng quan điểm về vấn đề sạt lở đê Biển Đông, Biển Tây.

Theo báo cáo, đê Biển Tây hiện đang chịu sạt lở rất nặng, với tổng chiều dài sạt lở trên 1.600 m. Có những đoạn sạt lở còn 2 m là đến chân đê, chưa đầy 40 m là đến vành đai rừng phòng hộ. Ông Trương Đăng Khoa kiến nghị, tỉnh cần huy động các nguồn lực và tranh thủ nguồn kinh phí xây dựng, khắc phục đê nhằm đảm bảo sản xuất, an toàn cho người dân.

Đồng thời, song song với xây dựng đê thì việc xây dựng các khu tái định cư ven biển. Đã qua, tuy tỉnh có triển khai nhưng chưa hoàn chỉnh, hầu hết chưa giải quyết đầy đủ các nhu cầu dân sinh, từ đó nảy sinh tỷ lệ hộ dân nghèo ven biển tăng cao.

Ông Võ Thanh Tòng, Bí thư Huyện ủy Đầm Dơi đề xuất tỉnh cần quan tâm đến các công trình lộ nông thôn đã và đang xuống cấp vì nguồn vốn của địa phương không đảm bảo duy tu. Mặt khác, trong quá trình phát triển sản xuất, huyện Đầm Dơi tăng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh rất nhanh, đến nay có trên 300 ha. Song hạ tầng kỹ thuật cũng như các điều kiện đảm bảo môi trường nuôi chưa được kiểm tra kỹ lưỡng. Điều này, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các ngành tỉnh.

Về công tác giảm nghèo, các địa phương đều bày tỏ sự khả quan. Như huyện U Minh đã giảm 4,8%, huyện Đầm Dơi giảm 2,7%,… Nhưng các địa phương này vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao, từ trên 10% và cao hơn tỷ lệ nghèo chung của toàn tỉnh (5,96%). Kế hoạch giảm nghèo bền vững của các địa phương hằng năm cũng chỉ đảm bảo từ 2% đến dưới 4%, trong khi tình hình sản xuất ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và môi trường ô nhiễm.

Hội nghị nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, năm 2017, hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh thoát 4.156 hộ nhưng lại phát sinh mới 3.352 hộ. Hai huyện Trần Văn Thời và Đầm Dơi còn tỷ lệ hộ nghèo trong gia đình chính sách cao (Trần Văn Thời 68 hộ, Đầm Dơi 22 hộ).
Về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các địa phương còn cần nguồn vốn xây dựng rất lớn. Và các địa phương cũng cần nguồn vốn lớn để đảm bảo các chỉ tiêu về xây dựng NTM. Vấn đề thu hút đầu tư, phát triển du lịch năm 2017 vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình thẳng thắn: “Những hạn chế yếu kém trên hầu hết đều thuộc về nguyên nhân chủ quan. Một số hạn chế đã được BCH Đảng bộ tỉnh phân tích, đánh giá tại các kỳ hội nghị trước nhưng đến nay chưa khắc phục. Hạn chế này nếu không khắc phục sớm thì kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tới sẽ tiếp tục khó khăn”.

Năm 2018, vốn đầu tư của Trung ương phân giao cho tỉnh Cà Mau tiếp tục giảm (giảm 18% so với nhu cầu). Xác định những thuận lợi và khó khăn, BCH Đảng bộ tỉnh đã nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với mức phấn đấu và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược. Trọng tâm là thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Song song đó, thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, xây dựng. Rà soát lại các khu công nghiệp, khu kinh tế để có kế hoạch phát triển, thu hút đầu tư. Ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì các trường đạt chuẩn.

Các cấp, các địa phương cần triển khai, quán triệt và xây dựng đề án, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII phù hợp với tình hình của tỉnh. Trọng tâm là tạo sự chuyển biến tích cực về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo Quyết định số 262-QĐ/TW củ Bộ Chính trị. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải đảm bảo ổn định sản xuất, hàng hóa và các chính sách an sinh xã hội dịp cuối năm. Đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, kiểm soát dịch bệnh, chủ động phòng chống thiên tai. Xây dựng đề án bố trí, quy hoạch dân cư, nhất là vùng nguy cơ sụt lún, sạt lở, nguy cơ nước biển dâng cao.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành địa phương phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, hội nghị cũng thống nhất thông qua ý kiến đề xuất tiết giảm 3% nhiệm vụ chi thường xuyên (ngoài lương) của các đơn vị hành chính sự nghiệp để bổ sung chi xây dựng cơ bản ở các địa phương.

Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc