Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 11:00, 11/07/2018

Tinh giản biên chế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(CMO) Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCC-VC) nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực của tỉnh.

"Theo đó, phải đảm bảo cơ cấu hợp lý, chắt lọc nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, có khả năng vận dụng, áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn đạt hiệu quả”, ông Lê Minh Ý, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết.

- Xin ông đánh giá những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC-VC trên địa bàn tỉnh Cà Mau?

Ông Lê Minh Ý: Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 16/2/2016 của UBND tỉnh Cà Mau và chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCC-VC, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Cà Mau đã thực hiện tinh giản 649 trường hợp thuộc khối Nhà nước, đạt 52,34% so với kế hoạch 2015-2018 (649/1.240) và đạt 24% so với kế hoạch 2015-2021 (649/2.710).

Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu về số lượng nhưng việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đã có những tác động tích cực ban đầu. Đó là làm chuyển biến trong việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ CBCC-VC (tức là chủ động hơn trong việc đưa ra khỏi biên chế những trường hợp dôi dư, làm việc kém hiệu quả, không đạt chuẩn trình độ, sức khoẻ kém…; để có điều kiện tuyển chọn, bổ sung những người có trình độ, năng lực, triển vọng vào biên chế). Trước đây, việc làm này rất bị động, muốn thay đổi một cán bộ phải chờ đến tuổi nghỉ hưu hoặc chờ sự tự giác nghỉ chính sách của người đó.

Cà Mau đang quyết liệt sắp xếp trường lớp và biên chế ngành giáo dục.  

Ảnh: Kim Chi

Hiệu quả công tác tinh giản biên chế còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của đội ngũ CBCC-VC và hiệu quả sử dụng ngân sách chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước.

- Quá trình thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ CBCC-VC có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa ông?

Ông Lê Minh Ý: Về thuận lợi, trước tiên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt là sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của đội ngũ CBCC-VC (kể cả những người thuộc diện tinh giản) về chính sách tinh giản biên chế. Thông qua việc tổ chức triển khai đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng cùng với chính sách hỗ trợ hợp lý đã động viên và tạo điều kiện cho những người tinh giản biên chế sau khi nghỉ việc có một khoản kinh phí để đảm bảo ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, khó khăn trong công tác này cũng không ít. Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII. Đồng thời, Chính phủ đang chuẩn bị ban hành nghị quyết thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, nên việc sắp xếp bộ máy, xác định vị trí việc làm (biên chế), tinh giản biên chế đối với những đối tượng dôi dư còn chậm.
Bên cạnh đó, quy định về đối tượng và điều kiện để được tinh giản còn cứng nhắc như: một số CBCC-VC mặc dù có trình độ chuyên môn đủ chuẩn hoặc trên chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng vì sức khoẻ kém hoặc hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nên có nguyện vọng xin nghỉ tinh giản, tuy nhiên, theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì những trường hợp trên không nằm trong đối tượng tinh giản.

Một thực trạng nữa là, một số cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế nên còn thiếu chủ động, chưa quyết liệt và đồng bộ.

- Những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC-VC tỉnh nhà trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Ông Lê Minh Ý: Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2021 tỉnh Cà Mau sẽ tinh giản ít nhất 10% biên chế so với năm 2015 (tương đương 2.710 người). Như đã nói, đến nay tỉnh đã tinh giản được 649 trường hợp, còn lại tiếp tục tinh giản 2.061 trường hợp (bình quân mỗi năm (2019, 2020, 2021) tinh giản 687 trường hợp).

Về nhiệm vụ, phải tăng cường nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; đồng thời kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC-VC.

Kịp thời triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian (theo tinh thần các đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khoá XII). Tập trung rà soát, sàng lọc, đánh giá đội ngũ CBCC-VC, từ đó mạnh dạn đưa ra khỏi biên chế những người hạn chế về năng lực, không đạt chuẩn trình độ, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ.

Cà Mau kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP nhằm mở rộng đối tượng, điều kiện cũng như phân cấp về địa phương thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
- Xin cảm ơn ông!./.

Đỗ Chí Công thực hiện

Bình luận

Ý kiến bạn đọc