Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 13:46, 17/05/2017

Tỉnh ủy Cà Mau thông báo kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng

(CMO) Ngày 17/5, Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình báo cáo chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị (từ ngày 5-10/5) tại Thủ đô Hà Nội. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra là thảo luận, cho ý kiến 8 nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân và xem xét kỷ luật cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương tại hội nghị lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mã Phi

Bình luận

Ý kiến bạn đọc