Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 15:28, 08/01/2018

Tổng kết Nghị quyết số 08-NQ/TU và triển khai nhiều văn bản về giám sát, xử lý đảng viên

(CMO) Ngày 8/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổng kết Nghị quyết số 08/NQ-TU của Tỉnh ủy khóa XIV về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghị quyết này.

Theo đó, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy khóa XIV, Tỉnh ủy, UBND và các sở ngành, địa phương đã cơ bản thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài việc triển khai, quán triệt đến cơ sở để thực hiện, các công việc liên quan đến môi trường và biến đổi kí hậu còn được ngành, địa phương lồng ghép vào các chương trình khác. Qua đó tạo hiệu ứng tích cực, giảm tác động từ ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh, hiện Cà Mau có 6.849 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, trong đó tập trung phần lớn ở 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Tình trạng gây ô nhiễm vẫn đang xảy ra ở khu công nghiệp Hòa Trung và cụm công nghiệp Sông Đốc, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nước mặt và không khí.

Từ năm 2015 đến hết 2017, tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 300 cơ sở, có 75 cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên 2,6 tỷ đồng; cảnh sát môi trường đã kiểm tra, phát hiện 374 vụ, xử phạt hành chính 184 vụ hơn 1,8 tỷ đồng; UBND các huyện, thành phố đã xử phạt hành chính 136 cơ sở.

Trên cơ sở các chiến lược, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh đã cụ thể hóa tình hình của tỉnh, đã có 39 dự án ưu tiên cấp thiết với tổng dự toán kinh phí hơn 5.700 tỷ đồng. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động triển khai đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu như: kè chống sạt lở đê biển Tây; kè hộ đê biển Tây; khẩn cấp xây dựng kè hộ đê khu vực ấp Lưu Hoa Thanh và khu vực Bắc cống Hương Mai; kè ngầm tạo bãi chống xoáy lở biển… với tổng kinh phí đầu tư trên 162 tỷ đồng.

Theo nhận định của Tỉnh ủy, dù kết quả thực hiện Nghị quyết có nhiều kết quả nổi bật, song vẫn còn những hạn chế. Trong đó, chưa tạo bước đột phá về đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường, vấn đề xử lý rác thải chưa mang tính bền vững. Các cụm công nghiệp, khu công nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung dẫn đến việc xả thải ra môi trường còn nhiều. Chậm di dời các cơ sở sản xuất nằm ven kinh, rạch để áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đồng bộ...

Theo nhận định, còn có cả hạn chế về năng lực kiểm soát, cải thiện môi trường của chính quyền các cấp.
Hội nghị còn thông qua Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện nghị Quyết số 10/NQ/TW, ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo đó, Tỉnh ủy đề ra mục tiêu đến năm 2020, tỉnh có ít nhất 6.000 đến 6.500 doanh nghiệp; đến 2025 có hơn 10.000 doanh nghiệp và đạt trên 15.000 doanh nghiệp vào năm 2030.

Về kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Cà Mau, chuyển thành công ty cổ phần hoàn toàn trong năm 2019. Đồng thời, cũng trong năm 2019, tỉnh sẽ hoàn thành thoái vốn nhà nước đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Hội nghị còn quán triệt về Quy định giám sát trong Đảng số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 1/6/2017. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã nghe triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm gồm 5 chương 37 điều. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017 và thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ban hành ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc