Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 14:00, 07/10/2018

Trả kết quả TTHC trong ngày chưa nhiều

(CMO) Theo thông tin của 19 sở, ngành tỉnh cung cấp cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Cà Mau, đến nay có 103 TTHC tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày thuộc 12 đơn vị. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế từ đầu năm 2018 đến nay chỉ có 15 TTHC có phát sinh, với 2.575 hồ sơ.

Qua rà soát TTHC của sở, ban, ngành tỉnh tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trung tâm nhận thấy còn nhiều TTHC chỉ thẩm tra về mặt hồ sơ, thủ tục (không quy định phải xác minh thực tế) khi tiếp nhận, có thể trả kết quả ngay trong ngày nhưng các đơn vị chưa thống kê, gồm 31 TTHC của 8 đơn vị.

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Theo quy định về thời gian giải quyết TTHC tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày thì khi tiếp nhận hồ sơ, người nhận kiểm tra nếụ hồ sơ đó đầy đủ, hợp lệ thì xử lý trả kết quả ngay trong ngày. Trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì trả kết quả ỵào ngày làm việc tiếp theo. Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ của những TTHC này trả kết quả không đúng thời gian quy định, thường kéo dài đến ngày làm việc hôm sau mới trả kết quả, do hồ sơ phải luân chuyển về đơn vị để giải quyết (riêng Sở Công thương có phôi ký trước nên khi tiếp nhận hồ sơ đã trả kết quả ngay cho tổ chức, cá nhân).

Người dân đang giao dịch tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, việc theo dõi, giám sát những TTHC này trên phần mềm một cửa điện tử cũng gặp khó khăn, do khi tạo quy trình xử lý cho TTHC trên phần mềm một cửa điện tử phải nhập thời gian giải quyết bằng số ngày cụ thể (thông thường các đơn vị chọn thời gian giải quyết cho những TTHC này là một ngày, nghĩa là hôm nay nhận lúc 9 giờ thì sẽ trả kết quả trước 9 giờ của ngày làm việc tiếp theo). Vì vậy, trong thực tế có nhiều hồ sơ kéo dài đến ngày làm việc hôm sau nhưng trên phần mềm một cửa điện tử vẫn không báo hồ sơ đó trễ hẹn.

Đề xuất giải pháp khắc phục

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt chủ trương có tối thiếu 20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ (quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018), Giám đốc Trung tâm Giải quyết TTHC đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh khẩn trương rà soát, bổ sung danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018, sau đó trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

Đối với những thủ tục tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày thường phát sinh hồ sơ, kết quả giải quyết là phôi in sẵn như giấy chứng nhận, chứng chỉ... Do đó, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký trước phôi in sẵn để thực hiện, đảm bảo giải quyết, trả kết quả trong thời gian sớm nhất.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hiệu chỉnh phần mềm một cửa điện tử để tạo quy trình giải quyết cho những TTHC tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày đúng với thời gian giải quyết theo quy định./.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc