Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:19, 29/11/2017

Triển khai “nghị quyết của lòng dân”

(CMO) Đó là khẳng định của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (khoá XII) diễn ra ngày 29/11.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh thành, qua đường truyền trực tuyến.

Trong lời khai mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương VI (khoá XII) đã ban hành 4 nghị quyết đề cập đến những vấn đề trọng đại, cấp bách của đất nước. Đây là những nghị quyết bàn về đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau tham dự học tập, nghiên cứu với tinh thần nghiêm túc.

Từng nghị quyết là những công trình khoa học nghiêm túc, tập hợp trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân, tác động trực tiếp và sâu rộng đến đời sống Nhân dân, thể hiện tính chất nhân văn và ưu việt của chế độ mà nước ta xây dựng.

Nghị quyết Trung ương VI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là cả quá trình tích luỹ kinh nghiệm, thử thách của Đảng và Nhà nước trong suốt chặng đường đổi mới, cũng là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân. Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, học tập và triển khai Nghị quyết Trung ương VI đòi hỏi sự thống nhất về ý chí, hành động của toàn hệ thống chính trị, coi đây là trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Trung ương VI. Một lần nữa, ông Phạm Minh Chính quán triệt, việc tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ hết sức trọng đại và phải thật sự nỗ lực mới có hiệu lực và hiệu quả. Cán bộ chủ chốt các cấp coi đây là một đợt học tập, nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đây là những nghị quyết hoà quyện cao độ giữa ý Đảng - lòng dân, là đòi hỏi cấp thiết trong tiến trình phát triển đất nước.

Quốc Rin

Bình luận

Ý kiến bạn đọc