Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 20:00, 12/03/2018

Vai trò của phụ nữ với công tác BHXH

(CMO) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam thống nhất ban hành quy chế phối hợp công tác giữa 2 ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), hướng tới mục tiêu chung là thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Nội dung phối hợp triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của BHXH và Hội LHPN tỉnh Cà Mau (từ năm 2018-2020) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT. Trong quá trình phối hợp cần đảm bảo vai trò, trách nhiệm và tính độc lập của từng cơ quan; việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nữ cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ in Trần Ngọc Hy tích cực vận động người thân tham gia BHXH, BHYT.

Trong kế hoạch, Hội LHPN Việt Nam chủ động triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT và trách nhiệm, quyền lợi của người dân nói chung, của cán bộ, hội viên nữ nói riêng, từ đó vận động người thân tích cực tham gia BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo BHXH các huyện, TP Cà Mau tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, trong đó có phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp hội theo dõi việc thực hiện Luật BHXH, BHYT tại tổ chức, đơn vị địa phương mình và kiến nghị giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến việc tham gia BHXH, BHYT đảm bảo quyền, lợi ích cho người tham gia, có trách nhiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của phụ nữ về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT để kịp thời kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tại hội nghị triển khai, ký kết kế hoạch tuyên truyền giữa 2 ngành, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ: "Mục đích phối hợp giữa BHXH và Hội LHPN tỉnh là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; phát huy khả năng, thế mạnh của 2 bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn; hướng tới mục tiêu chung là thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên cho biết thêm: "Hai bên sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Ngoài ra, thực hiện mô hình về BHXH, BHYT, xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. Cùng nhau nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp trong báo cáo, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm và sơ kết, tổng kết hoạt động, bồi dưỡng nghiệp vụ về BHXH, BHYT".

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho hội viên phụ nữ, vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN các cấp gắn với cuộc vận động “BHYT toàn dân - chung tay vì sức khoẻ cộng đồng”. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hiểu rõ mục đích, quyền lợi khi tham gia BHYT, gắn trách nhiệm cá nhân với gia đình, người thân và cộng đồng xã hội; tích cực tham gia BHYT hộ gia đình, nhất là vận động hội viên phụ nữ ở các vùng nông thôn, vùng sâu còn khó khăn tham gia BHYT để có đủ điều kiện khám chữa bệnh khi ốm đau, thai sản…

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện BHYT được tổ chức thường xuyên, gắn với sinh hoạt chi tổ hội, các mô hình câu lạc bộ, tổ nhóm tiết kiệm và vay vốn… với hình thức tuyên truyền phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư; thể hiện rõ vai trò của mỗi cấp hội, thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện BHYT toàn dân./.

Minh Sậm 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc