Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 10:58, 25/10/2018

Vai trò Mặt trận trong các cuộc tiếp xúc cử tri

(CMO) Thời gian qua, việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam và quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ với HĐND, UBND tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT), điều hành hội nghị TXCT đã đạt được kết quả quan trọng. Theo đó, thông qua TXCT, các đại biểu kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cử tri những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, giải quyết, tạo cơ sở quan trọng để cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách quan trọng, có tính khả thi, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và tình hình thực tiễn của cơ sở.

Công tác tổ chức TXCT được thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp thực hiện khá nhịp nhàng. Uỷ ban MTTQ các cấp thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện theo đúng kế hoạch của HĐND tỉnh. Sau mỗi đợt TXCT, Uỷ ban MTTQ các cấp tập hợp, phân loại và xây dựng báo cáo tổng hợp, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Uỷ ban MTTQ huyện Thới Bình đã phối hợp với Tổ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện 15 cuộc TXCT trước, sau kỳ họp và 2 cuộc TXCT theo chuyên đề về lĩnh vực giáo dục, xây dựng nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Hoàng Lượng, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thới Bình, hoạt động TXCT của đại biểu và công tác TXCT đã đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, nội dung và phương thức TXCT được đổi mới, thành phần, số lượng được mở rộng… Từ đó tạo điều kiện cho nhiều đối tượng cử tri ở khu dân cư được tham gia. “Uỷ ban MTTQ các cấp đã thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển đến các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải đáp và giải quyết kịp thời”, ông Lượng cho biết thêm.

Giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế tạo sự gắn kết giữa đại biểu HĐND với cử tri (ông Trần Chánh Quang (phải), Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thăm hỏi người già được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 

Trong công tác phối hợp tổ chức hội nghị TXCT, Uỷ ban MTTQ có trách nhiệm gửi giấy mời cho các thành phần tham dự và thông báo rộng rãi cho cử tri biết về thời gian, địa điểm, nội dung TXCT. Tuy nhiên, tình trạng phổ biến hiện nay là chưa mời được cử tri của các tầng lớp Nhân dân tham dự, mà số đông chỉ là cán bộ, công chức của xã, cán bộ hưu trí và một bộ phận cử tri có vấn đề bức xúc cá nhân. Do đó, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc bàn bạc, góp ý, hiến kế cho chính quyền hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, ban thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tổ chức TXCT chưa phát huy được vai trò chủ trì, điều hành hội nghị, chủ yếu chỉ làm công tác tổ chức (tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và kết thúc hội nghị) mà thiếu sự định hướng nội dung TXCT, gợi mở những vấn đề để cử tri tham gia, dẫn đến những ý kiến đóng góp, hiến kế cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp chưa nhiều.

Theo ông Hồ Quốc Trị, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Năm Căn, trong vai trò của mình, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp chỉ mới dừng lại ở việc chuyển ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri đến các ngành có liên quan. Do đó, cần có cơ chế đầy đủ hơn về giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên đối với việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Cần xây dựng cơ chế để MTTQ, đại biểu và Nhân dân giám sát hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó, quy định cụ thể về thời hạn giải quyết và trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị về giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị.

Từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, để Uỷ ban MTTQ thực hiện đúng vai trò của mình, góp phần cùng với thường trực HĐND nâng cao chất lượng công tác TXCT, đại diện ban thường trực Uỷ ban MTTQ cần định hướng cử tri tham gia đóng góp ý kiến cho những vấn đề chung, liên quan mật thiết đến cộng đồng, đề đạt những giải pháp mang tính xây dựng để công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng tốt hơn. Uỷ ban MTTQ khéo léo sắp xếp, định hướng nội dung để kết nối bền vững nhịp cầu từ đại biểu đến với cử tri và ngược lại, từ cử tri đến với người đại diện của mình./.

Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến bạn đọc