Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 16:00, 20/04/2017

Vụ “hành” doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở Công thương

(CMO) Sau thông tin Báo Cà Mau phản ánh về những sai sót trong thực thi thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở Công thương, cũng như việc xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có ý kiến chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Từ báo cáo của tổ kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công thương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan.

Như đã thông tin, 2 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu Thời Đang (ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) và Tô Gia (ấp Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân), chẳng những không được nhận kết quả thủ tục hành chính đúng hẹn, không nhận được lời xin lỗi mà ngược lại còn bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, khiến doanh nghiệp bức xúc. Cả 2 doanh nghiệp này đều lâm vào “rắc rối” từ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng.

Cả 2 doanh nghiệp bị phạt đều đang trong quá trình xin cấp lại loại giấy trên và đều do bộ phận giải quyết TTHC của Sở Công thương trả kết quả trễ hẹn (cùng trực thuộc Sở Công thương, nơi đã liên thông hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành, một bộ phận trễ hẹn trả kết quả, bộ phận khác tổ chức đi phạt tiền vì không có kết quả đó).

Nhiều thủ tục trái quy định

Kết quả kiểm tra, xác minh tại Báo cáo số 121/BC-TTXM30 của tổ kiểm tra theo Quyết định thành lập số 30/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp cho thấy, việc thực thi TTHC tại Sở Công thương còn nhiều quy trình, thủ tục chưa đúng quy định.

DNTN Thời Đang, ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời là một trong những cơ sở gặp rắc rối liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng.

Theo đó, báo cáo đã chỉ rõ những thủ tục chưa đúng, cụ thể như: công chức tại bộ phận một cửa hướng dẫn nhiều lần, không lập phiếu hẹn khi hướng dẫn lại là chưa đúng quy định (trường hợp của DNTN Tô Gia); trễ hẹn trả kết quả nhưng không có văn bản xin lỗi. Ngoài ra, việc từ chối cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho DNTN Tô Gia với lý do “2 trụ bơm xăng dầu hết hạn kiểm định” là chưa phù hợp. Vì việc kiểm định, xác định chất lượng trụ bơm thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngoài những sai sót trên, trong báo cáo này, tổ kiểm tra còn chỉ ra quá trình thực thi TTHC đơn vị chưa xác định đúng, đầy đủ trạng thái của từng trường hợp “cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu” theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ.

Đối với Công văn số 1002/SCT-QLTM ngày 29/7/2016 của Sở Công thương về việc chưa xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí hoá lỏng vì doanh nghiệp do chưa thực hiện quyết định xử phạt hành chính của Chi cục Quản lý thị trường, tổ kiểm tra cũng kết luận là chưa đúng với quy định.

Xử phạt là chưa đúng

Liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Quản lý thị trường, tổ kiểm tra đã chỉ ra hàng loạt nội dung mà đơn vị này thực hiện chưa đúng với quy định. Đầu tiên là về quy trình, hình thức thực hiện việc kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 8 (huyện Phú Tân), Đội Quản lý thị trường số 3 (huyện Trần Văn Thời).

2 doanh nghiệp trên thuộc diện kiểm tra hành chính thông thường, vì nội dung kiểm tra là “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh”, nhưng các đội lại áp dụng hình thức kiểm tra đột xuất là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 2/5/2013 của Bộ Công thương.

Ngoài ra, quyết định xử phạt trong 2 trường hợp trên khi còn trong thời hạn doanh nghiệp thực hiện quyền giải trình. Mặt khác, đơn vị kiểm tra không hướng dẫn, không áp dụng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện quyền giải trình là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 61, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt đã phát sinh nhiều tình tiết phức tạp, khiếu nại của doanh nghiệp nhưng không thực hiện việc xác minh làm rõ là chưa đúng với quy định tại Điều 59, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Đặc biệt, việc yêu cầu doanh nghiệp vi phạm dự nộp và thu tiền dự nộp phạt, tự lập phiếu dự nộp tiền phạt vi phạm hành chính do các đội quản lý thị trường tự ban hành là trái với quy định của pháp luật. Đồng thời, việc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau lập giấy uỷ quyền cho ông Huỳnh Vũ Phong trực tiếp thu tiền xử phạt vi phạm hành chính là chưa đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 78, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Điều 10, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Xét về mức độ lỗi vi phạm, rõ ràng 2 doanh nghiệp trên đã lập thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi hết hạn, nhưng do cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết chậm trễ, kéo dài thời gian so với quy định là không thuộc lỗi của doanh nghiệp.

Trước những sai sót trên, ngày 13/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2837/UBND-NC, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC và xử lý vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp Tô Gia và Thời Đang của Chi cục Quản lý thị trường để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng về mặt pháp lý làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của tỉnh; chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND về cải cách hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm túc Giám đốc Sở Công thương, yêu cầu Giám đốc Sở Công thương nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giám đốc Sở Công thương có trách nhiệm khẩn trương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp Thời Đang chưa đúng quy định, kéo dài thời gian giải quyết, đi ngược lại chủ trương cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, gây bức xúc cho công dân.

Nguyễn Phú

Công văn số 2837/UBND-NC ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước rút kinh nghiệm trong việc uỷ quyền. Đồng thời, thu hồi, huỷ bỏ Giấy uỷ quyền số 07/GUQ-KBCM ngày 1/1/2017 và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tham mưu việc uỷ quyền trái quy định. Ngoài ra, phối hợp với Sở Công thương thực hiện đối chiếu, thống kê, quyết toán ấn chỉ thu, nộp tiền xử phạt của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định.

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc