Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chính trị

Cập nhật ngày: 06:51, 07/10/2018

Xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng

(CMO) Kết quả công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua đã góp phần rất lớn trong công tác thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên được nhiều cấp uỷ, tổ chức Đảng, uỷ ban kiểm tra (UBKT) thực hiện ngày càng thiết thực, hiệu quả. Với thái độ kiên quyết, nghiêm minh đã có tác dụng giáo dục, răn đe. Qua đó, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên.

Không có vùng cấm trong giám sát, kiểm tra

70 năm kỷ niệm ngành kiểm tra Đảng là dịp để tôn vinh những cán bộ làm công tác kiểm tra, thể hiện sự quan tâm, trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những cán bộ ngành kiểm tra Đảng đã về hưu.

Vấn đề này được lãnh đạo ngành kiểm tra tỉnh khẳng định tại buổi toạ đàm “Nâng cao chất lượng công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau” được tổ chức vừa qua. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hồ Minh Chiến nhìn nhận, những ưu điểm nổi bật trong giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình giám sát, kiểm tra không có vùng cấm, kết luận chính xác, khách quan. Đồng thời, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra từng bước phát triển, trưởng thành về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã kiểm tra 2 tổ chức Đảng và 31 đảng viên (1 huyện uỷ viên, 3 đảng uỷ viên, 12 chi uỷ viên). Qua đó, có 2 tổ chức Đảng và 22 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 2 tổ chức Đảng, 10 đảng viên đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm; 1 đảng viên vi phạm đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thanh tra toàn diện làm rõ trách nhiệm; 7 đảng viên kỷ luật khiển trách và 4 đảng viên bị cảnh cáo. Chủ nhiệm UBKT huyện Đầm Dơi Tạ Hoàng Cương khẳng định, việc xử lý đảng viên vi phạm đúng người, đúng tội đã phát huy tác dụng giáo dục, răn đe. Qua đó, giúp tổ chức Đảng, đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm.

Tính từ năm 2013 đến tháng 6/2018, cấp uỷ, UBKT các cấp huyện Năm Căn giám sát thường xuyên 601 tổ chức Đảng, 34 đảng viên; giám sát chuyên đề 97 tổ chức Đảng, 67 đảng viên. Qua giám sát đã giúp cấp uỷ, tổ chức Đảng đánh giá được ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Theo Chủ nhiệm UBKT huyện Ngọc Hiển Hồ Minh Hùng, qua kết quả giám sát tuy chưa có tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, nhưng đã kịp thời giới thiệu những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, cảnh báo, răn đe giúp tổ chức Đảng, đảng viên sửa chữa, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng; tăng cường lòng tin của quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Ngọc Hiển.

Xây dựng ngành kiểm tra xứng tầm là cánh tay của Đảng

Công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của cấp uỷ có sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động. Qua giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm, từ đó tạo được sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối với cấp uỷ đảng được nâng lên.

Gần 170 vận động viên đến từ 19 đơn vị tham gia hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Bạch Đằng, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ, trở thành cánh tay đắc lực của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác giám sát, kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ phải thật sự dân chủ, công tâm, khách quan. Trong xem xét, đánh giá, kết luận mọi vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên phải được xử lý nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tránh tình trạng làm lướt, né tránh hoặc đối phó. Bên cạnh đó, thực hiện công tác nắm chặt tình hình tổ chức Đảng và đảng viên cấp dưới để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải biết dựa vào dân, coi trọng và phát huy trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội.

Trong tình hình hiện nay, việc thực hiện công tác kiểm tra là việc khó, đặc biệt việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên càng khó khăn, phức tạp hơn. Bởi đan xen giữa tích cực và tiêu cực không thể xác định được ngay mà đòi hỏi phải kiên trì với biện pháp nghiệp vụ thật tốt. Nguyên Phó bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Trần Thanh Khiêm chia sẻ, UBKT cần nắm bắt thông tin nhiều nguồn từ cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, Nhân dân… từ đó chọn lọc để có những thông tin chính xác, tin cậy phục vụ cho công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Khi kết luận phải đảm bảo khách quan, công tâm, dân chủ, minh bạch, công khai…, nhất là kết luận đúng, sai phải rạch ròi.

Đánh giá kết quả nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên là tạo sự đồng tình, không chỉ đối với tổ chức Đảng hay đảng viên mà cả Nhân dân theo dõi đồng tình ủng hộ đối với nhiệm vụ của UBKT. Đây chính là khâu quyết định thành bại của UBKT trên lĩnh vực kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Thông qua hội thao đã tạo môi trường đoàn kết, thân thiện, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các cấp uỷ, UBKT từ tỉnh đến cơ sở cũng như cán bộ làm công tác kiểm tra.

Khó khăn nhất hiện nay trong công tác giám sát, kiểm tra đó là công tác nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên một số nơi thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ. Số lượng kiểm tra khi tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm còn thấp… Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hồ Minh Chiến thông tin, cấp uỷ ở một số nơi chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT cùng cấp trong công tác giám sát, kiểm tra. Vẫn còn biểu hiện muốn cấp trên giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, mà không muốn tự giám sát, kiểm tra cấp mình.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ UBKT đảng uỷ cơ sở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình giám sát chưa thu thập đầy đủ thông tin, diễn biến nên chưa phát hiện được những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên. Theo Chủ nhiệm UBKT huyện Ngọc Hiển Hồ Minh Hùng, những tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu, có cách làm hay lại ít được giám sát để nhân rộng. Bên cạnh vẫn còn biểu hiện ngại va chạm, né tránh một số UBKT và cán bộ kiểm tra chưa thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là cấp cơ sở. “Thời gian tới sẽ tập trung giám sát các lĩnh vực: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; Việc kê khai tài sản, thu nhập; Khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, XII”, ông Hồ Minh Hùng thông tin thêm. 

70 năm phát triển và trưởng thành, mỗi cán bộ ngành kiểm tra ngày càng bản lĩnh về lý luận chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

Thanh Phương

Bình luận

Ý kiến bạn đọc