Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần
quà tặng doanh nghiệp

Chung tay vì người nghèo

  • Thư ngỏ vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017 Cập nhật ngày: 22/03/2017

    Cùng với cả nước, trong những năm qua, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; nhiều vùng nghèo, hộ nghèo được đón nhận sự hỗ trợ sẻ chia bằng tình yêu thương, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước, cũng như các tổ chức, kiều bào ở nước ngoài, đã đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.