Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Chung tay vì người nghèo

Cập nhật ngày: 16:39, 22/03/2017

Thư ngỏ vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017

Cùng với cả nước, trong những năm qua, Đảng bộ, quân và dân Cà Mau không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; nhiều vùng nghèo, hộ nghèo được đón nhận sự hỗ trợ sẻ chia bằng tình yêu thương, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước, cũng như các tổ chức, kiều bào ở nước ngoài, đã đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Năm 2016, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh đã vận động được 58 tỷ đồng, trong đó: vật chất quy ra tiền là 42 tỷ đồng; tiền mặt là 16 tỷ đồng. Đã góp phần rất thiết thực vào các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, "Lá lành đùm lá rách", Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Cà Mau kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công nhân lao động trong các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, các hộ sản xuất kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; các đơn vị, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, chức sắc, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động, công tác ở nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ hãy tiếp tục vận động, tự nguyện đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tỉnh Cà Mau và thông qua các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện tiếp tục hỗ trợ cho vùng nghèo, người nghèo Cà Mau có thêm nguồn lực để tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày thêm giàu đẹp.

 

Thông tin tiếp nhận:

Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Cà Mau.

Số điện thoại: 0780.3550067; địa chỉ email: bvdqvnncm@gmail.com

Tên tài khoản: Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Số tài khoản: 3761.0.9045413.91046; MĐVQHNS: 9045413; Mã: 91046.

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Trân trọng cảm ơn!

 

BAN VẬN ĐỘNG

QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO"

                                                                        TỈNH CÀ MAU

Bình luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục