Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Đoàn thể

Cập nhật ngày: 16:54, 28/05/2018

Từng bước xây dựng CĐCS vững mạnh

(CMO) Huyện Cái Nước hiện có 102 CĐCS với 3.689 đoàn viên. Chủ tịch LĐLĐ huyện Cái Nước Lê Thanh Phong chia sẻ: "Để đánh giá xác thực chất lượng các loại hình hoạt động của CĐCS, LĐLĐ huyện đã chia khối giao ước thi đua theo loại hình CĐCS phù hợp, bước đầu phát huy hiệu quả. Việc chấm điểm, xếp loại CĐCS hằng năm tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện những nội dung nhiệm vụ trọng yếu, cơ bản của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động".

Theo ông Lê Thanh Phong, để xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS đúng thực chất, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện luôn nắm rõ tình hình hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thống nhất cùng cấp uỷ, người sử dụng lao động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn cán bộ công đoàn. CĐCS xây dựng hồ sơ hoạt động của tổ chức mình đầy đủ, chặt chẽ, một mặt khẳng định tính chất hoạt động của tổ chức công đoàn đối với cấp uỷ, chính quyền; mặt khác thể hiện tính nghiêm túc trong hoạt động đối với đoàn viên, CNVC-LĐ. Ngoài nguồn tài chính của công đoàn theo quy định, CĐCS phải tích cực khai thác các nguồn hỗ trợ khác. Song song đó, Ban Chấp hành CĐCS phải thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định, đảm bảo công khai, dân chủ trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ trong mọi hoạt động.

LĐLĐ huyện Cái Nước trao quà cho con em CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tháng công nhân năm 2018.

Nhằm tạo không khí chân thành, cởi mở, đoàn kết trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức công đoàn, CĐCS phải duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Qua các buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của CNVC-LĐ, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo công đoàn phải thực sự chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, lao động ở cơ quan, đơn vị. Duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo phong trào bằng tính tự giác, tích cực tham gia của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; kịp thời động viên, thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết… theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Đồng thời, mở rộng giao lưu ngoài địa bàn cơ quan để tạo khí thế mới và học hỏi kinh nghiệm hoạt động ở các đơn vị bạn... Với cách làm như vậy, đoàn viên phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Phúc Duy
 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc